میلیبند: افغانستان با طالبان میانه رو مذاکره کند

دیوید میلیبند
Image caption وزیر خارجه بریتانیا می گوید دولت آینده افغانستان باید روابط با همسایگانش را تقویت کند

دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا خواستار تغییر در استراتژی افغانستان شده و دولت این کشور را ترغیب کرده با اعضای میانه روی طالبان گفتگو کند.

آقای میلیبند که در مقر پیمان ناتو در بروکسل صحبت می کرد گفت برای تضمین آینده افغانستان، باید یک اتئلاف سیاسی از جمله شامل شورشیان کنونی تشکیل شود.

وزیر خارجه بریتانیا گفت شورشیانی که به طور کلی از آنان به عنوان طالبان یاد می شود، در حقیقت یک رشته گروه های پیچیده تری هستند و باید بعضی از این گروه ها را متمایز کرده و آنان را در سیاست افغانستان مجددا ادغام کرد و در برخی موارد در دولت های محلی یا مرکزی نقشی به آنان واگزار نمود.

آقای میلیبند گفت نیروهای بین المللی و نیز افغان باید از مردم در برابر ارعاب طالبان محافظت کنند و پس از انتخابات آینده، دولت جدید افغانستان باید روابط با همسایگانش را تقویت کند.

وزیر خارجه بریتانیا همچنین از اعضای پیمان ناتو خواست در مسئولیت ها و سنگینی بار مناقشه افغانستان، سهیم شوند.

دیوید میلیبند گفت ارتش بریتانیا در جنگ با طالبان در جنوب افغانستان تلفات سنگینی داده است ولی در عین حال در برقراری امنیت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور، موفقیت زیادی داشته است.

وی افزود هدف های بریتانیا از ماموریتش در افغانستان روشن است ولی اذعان کرد که مردم می خواهند بدانند آیا بریتانیا موفق خواهد شد یا نه.

موافقت طالبان با آتش بس

در تحولی دیگر، دولت افغانستان می گوید طالبان با آتش بس در یک ولایت موافقت کرده اند تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور در آرامش برگزار شود.

یک سخنگوی ریاست جموری گفت توافق آتش بس به ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان مربوط می شود.

طالبان اظهار نظری در این باره نکرده اند.

مطالب مرتبط