سازمان ملل:"از تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد شد"

کای آیده
توضیح تصویر،

آقای آیده انگشتش را به شیشه رنگ فرود برد و گفت که این رنگ پاک نمی شود

فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان نگرانی ها در باره کیفیت پایین رنگی که با آن انگشتان رای دهندگان انتخابات این کشور رنگ می شود را، رد کرده است.

کای آیدی، فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان در یک نشست خبری گفت که این سازمان با هماهنگی کمیسیون انتخابات تدابیر ویژه ای را برای جلوگیری از تقلب در انتخابات روی دست گرفته است.

به گفته او، استفاده از رنگ با کیفیت و نظارت بر انتقال مواد لژستیکی مربوط به مراکز رای گیری، بخشی از این تدابیر است.

در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۱۳۸۳، کیفیت رنگ مورد استفاده در مراکز رای گیری یکی از موارد جنجالی بود.

شماری از نامزدهای معترض، انتقاد کردند که در برخی از مراکز رای گیری این رنگ از انگشتان دست های رای دهندگان به آسانی پاک می شد.

این نگرانی در آستانه برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم از سوی برخی از نامزدها مطرح شده است.

به گفته آنها، اگر در انتخابات از رنگ با کیفیت بهتر استفاده نشود، این احتمال وجود دارد که کسانی که بخواهند تقلب کنند، می توانند انگشتان خود را پاک کنند و بیش از یک بار رای بدهند.

اما کای آیدی می گوید این رنگ به آسانی پاک نمی شود و هیچ فردی نمی تواند بیش از یک بار رای بدهد. به گفته او، جلوگیری از بیش از یک بار رای دادن بخشی از تدابیری است که سازمان ملل با هماهنگی کمیسیون انتخابات افغانستان برای جلوگیری از تقلب روی دست گرفته است.

آقای آیده گفت: "حرف هایی در مورد تقلب در انتخابات موجود بود، اما یک سلسله تدابیری بر اساس روش های بین المللی از سوی کمیسون انتخابات برای جلوگیری از تقلب روی دست گرفته شده است.

این اقدامات شامل استفاده از مواد با کیفیت عالی در انتخابات و همچنین نظارت بر حمل و نقل مواد مهم لژستیکی انتخابات است. همچنین تدابیری برای کشف تلاش ها برای تقلب نیز روی دست گرفته شده است."

کای آیدی در این نشست خبری در برابر خبرنگاران انگشتش را به یک شیشه رنگ فرو برد و به طور مکرر تلاش کرد انگشت رنگ شده خود را با مواد شیمیایی پاک کند، اما زمانی که این رنگ از انگشت او پاک نشد، او نگرانی در باره کیفیت این رنگ را رد کرد.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان هم در این نشست گفت رنگی که در انتخابات این کشور از آن استفاده می شود، در انتخابات دانمارک از آن استفاده شده و بر اساس تجربه ای که از این انتخابات به دست آمده است، دو تا هفت روز از پوست انگشت پاک نمی شود.

اگرچه سازمان ملل و کمیسیون انتخابات امکان تقلب در انتخابات را رد می کنند، اما نگرانی در باره اوضاع امنیتی در روز برگزاری انتخابات همچنان وجود دارد.

کای آیدی می گوید احتمالاً برخی از مراکز رای گیری به دلیل مشکلات امنیتی و لژستیکی، تغییر موقعیت خواهند داد، اما آنان در تلاش اند تا تعداد چنین مراکز را به حداقل کاهش دهند.

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که قرار است تا ۱۸ روز دیگر برگزار شود، از سوی سازمان ملل، پرچالش ترین انتخابات عنوان شده است.