آرای حامد کرزی در انتخابات 'زیر پنجاه درصد رفت'

حامد کرزی

بی بی سی دریافته که در نتیجه بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آرای حامد کرزی به زیر پنجاه درصد رفته است.

نتایج ابتدایی انتخابات، آرای آقای کرزی را حدود پنجاه و پنج درصد اعلام کرده بود، اما تایید این نتایج به دلیل بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات، حدود دو ماه وقت گرفت.

شماری از مسئولان به بی بی سی گفته اند که با ابطال بخشی از آرا، آقای کرزی قادر به تکمیل بیش از پنجاه درصد آرا برای برنده شدن در انتخابات نشده است.

بر اساس قانون، حالا انتخابات افغانستان، میان حامد کرزی و نزدیک ترین رقیب انتخاباتی او، عبدالله عبدالله، به دور دوم خواهد رفت؛ با این حال، ستاد انتخاباتی حامد کرزی گفته که آنها هنوز منتظر اعلام رسمی نتایج از سوی کمیسیون انتخابات هستند.

پیش از این، اعضای ارشد جناح کرزی گفته بودند که آنها در مورد کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تردید دارند و احتمالا نتایج کار این کمیسیون را نخواهند پذیرفت.

'آرای تقلبی'

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در گزارش روز دوشنبه، نوزدهم آگوست، اعلام کرد که آرای 210 مرکز رای دهی به دلیل تردید در مورد سلامت آنها باطل شده است.

این کمیسیون می گوید، "شواهد واضح و قابل قبولی" مبنی بر تقلبی بودن آرای این مراکز انتخابات در دست دارد که در سراسر افغانستان موقعیت داشته اند.

ناظران اتحادیه اروپا قبلا اعلام کرده بودند که در مورد سلامت حدود یک و نیم میلیون رای ریخته شده به صندوقها در انتخابات بیستم آگوست تردید وجود دارد که بیش از یک میلیون از این آرا، مربوط به حامد کرزی می شود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان ظرف حدود دو ماه گذشته سرگرم بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات بوده است.

این کمیسیون نتایج کار خود را به کمیسیون انتخابات افغانستان تحویل داده و این کمیسیون باید نتایج نهایی انتخابات را اعلام کند.

تحلیلگران می گویند، کمیسیون انتخابات افغانستان براساس قانون مکلف به پذیرفتن تصمیم کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی است.

مطالب مرتبط