نشریات کابل: چهارشنبه - خروج ناتو از افغانستان؟

پیشنهاد برگزاری اجلاس بین المللی برای بررسی وضعیت افغانستان در لندن و برنامه ریزی های احتمالی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه امروز کابل است.

روزنامه نخست کنفرانس بین المللی لندن در مورد آینده افغانستان را مهم دیده و آن را "مقدمه ای برای خروج" توصیف کرده است.

به نظر نویسنده، هر چند این موضوع در سخنان گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا به شکل قطعی مطرح نشده ولی می تواند نشانگر استرتژی تازه غرب در مورد افغانستان باشد.

روزنامه نخست دولتمردان افغان را مورد انتقاد قرار داده که با وجود این هشدارها "دست روی دست" گذاشته اند و فکر می کنند که غرب تا ابد در افغانستان باقی می ماند.

نویسنده نخست به این نظر است که افغانستان دیگر ارزش گذشته را برای غرب از دست داده و ممکن است موضوع خروج نیروها عملی شود.

به تازگی گوردن براون پیشنهاد برگزاری یک کنفرانس بین المللی را در مورد آینده افغانستان داده که قرار است در اوایل سال آینده میلادی در لندن برگزار شود.

روزنامه هشت صبح هم به همین مطلب پرداخته و این پرسش را مطرح کرده که "آیا ناتو می تاند سر از سال 2010 از افغانستان بیرون شود؟"

نویسنده هشت صبح عقیده دارد که در هشت سال گذشته نیروهای افغان قادر به نگهداشتن برخی مناطق در جنوب افغانستان نشدند چگونه ممکن است که ظرف یک سال آینده این نیروها به چنین ظرفیتی دست پیدا کنند.

هشت صبح باور دارد که برای برآورده شدن این هدف ارتش و پلیس افغان به آموزش و امکانات مدرن نیاز دارد که در کوتاه مدت دست یافتن به آن ها بعید به نظر می رسد.

روزنامه سروش ملت با این عنوان که "امنیت پدیده جهانی است نه منطقه ای" موضوع خروج نیروهای ناتو از افغانستان را برای جهان خطرناک توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه اگر جدول زمانی خروج نیروهای خارجی به تصویب برسد تروریست ها فرصت می یابند که افغانستان را یک بار دیگر به محل امن برای فعالیت های خود تبدیل کنند.

روزنامه ماندگار مراسم تحلیف رئیس جمهوری را مهم دیده و نوشته که در این مراسم شماری از مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات هم دعوت شده اند.

روزنامه بدون آن که از فرد خاصی نام ببرد شرکت احتمالی این افراد را در مراسم تحلیف اشتباه و "خورد شدن آن ها در برابر حامیان شان" دانسته است.

روزنامه راه نجات هم به همین مساله پرداخته و از حامد کرزی خواسته تا در پنج سال آینده تغییراتی را در کشور رونما کند که به باور نویسنده در دوره اول ریاست جمهوری خود به آن ها دست نیافته است.

مطالب مرتبط