نگرانی سازمان ملل از 'وضعیت بد زنان' در افغانستان

بیمارستان سوختگی در هرات
توضیح تصویر،

خودسوزی در غرب افغانستان عمدتاً ناشی از مشکلات خانوادگی دانسته می شود

بخش حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از وضعیت بد حقوق بشر، به ویژه خشونت علیه زنان در این کشور، ابراز نگرانی کرده است.

نورا نیلاند، رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که خشونت علیه زنان در جامعه افغان "ریشه عمیق" دارد.

او افزود بر اساس گزارشی که بخش حقوق بشر سازمان ملل تهیه کرده است، دولت افغانستان در بسیاری موارد خشونت با زنان را نادیده می گیرد.

خانم نیلاند از دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر در این کشور خواست که برای کاهش میزان خشونت علیه زنان تلاش بیشتری به خرج دهند.

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان از دولت این کشور همچنین خواست که مجازات عاملان خشونت با زنان را در قانون جزا (کیفری) این کشور بیشتر مشخص کند و در مورد اجرای آن هم توجه داشته باشد.

به گفته او، در قانون جزای کنونی افغانستان که در سال ۱۹۷۶ تصویب شده، تجاوز جنسی به زنان به عنوان جرم شناخته نشده است. او از دولت افغانستان خواست که مواد مربوط به خشونت علیه زنان را در این قانون مشخص تر سازد.

رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفت: "تجاوز جنسی در افغانستان به دلائل مختلف یک مسئله است و این مشکل در این کشور در سطح بالایی قرار دارد. شماری از قربانیان امکانات به محاکمه کشاندن مجرمان را ندارند."

خانم نیلاند همچنین گفت که براساس بررسی تازه ای که بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان انجام داده، تجاوز جنسی و بدرفتاری جنسی در این کشور از موارد "نگران کننده" است.

به گفته او، ترس و آن چه در جامعه افغانی شرم خوانده می شود، باعث شده که قربانیان خشونت جنسی به نهادهای مجری قانون مراجعه نکنند و همچنین عاملان این گونه خشونت هم بیشتر تشویق شوند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که اخیراً وزیر صحت افغانستان اعلام کرد که موارد خودسوزی عمدی زنان در این کشور در سال جاری خورشیدی به مرز صد رسیده است.

امین فاطمی خشونت با زنان و افسردگی آنها را از عوامل عمده خودسوزی این زنان دانست.

پیشتر از این مسئولان بیمارستان ویژه سوختگی در شهر هرات، در غرب افغانستان از افزایش ۱۰ درصدی خودسوزی در هرات خبر داده بودند.

همچنین مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته اند که این کمیسیون ۷۱۰ مورد خشونت علیه زنان را در سال جاری خورشیدی ثبت کرده است.

اگر چه ظرف هشت اخیر وضعیت زنان در افغانستان تا حدود زیادی بهبود یافته، اما به نظر می رسد که هنوز هم بهبود وضعیت زنان در این کشور نیازمند کارهای بیشتری است.