مجلس افغانستان 'به وزرای دارای تابعیت دوگانه رای نمی دهد'

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption مجلس نمایندگان می گوید برای وزرای پیشنهادی دو تابعیته صندوق رای گیری نمی گذارد

در آستانه معرفی کابینه جدید افغانستان به پارلمان افغانستان نمایندگان پارلمان گفته اند صلاحیت دارندگان تابعیت دوگانه مورد تایید قرار نخواهد گرفت.

اعضای مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا بیانیه ای را تصویب کرده اند که براساس آن، مجلس به صلاحیت نامزدهای عضویت در کابینه جدید حامد کرزی، رئیس جمهوری، که دارای تابعیت مضاعف افغان و خارجی باشند رای موافق نخواهد داد.

هیات اداری مجلس دلیل این فیصله را کمک به انتخاب "افراد مسلکی از داخل افغانستان" برای عضویت در کابینه جدید عنوان کرده است.

در روزهای اخیر، تابعیت مضاعف یا دوگانه اعضای کابینه جدید افغانستان موضوع بحث داغ نمایندگان بوده است.

اگرچه هنوز فهرست اعضای کابینه جدید رسما منتشر نشده، اما نمایندگان مجلس با توجه به کابینه قبلی افغانستان باور دارند که شماری از وزرای پیشنهادی دارای تابعیت دوگانه خواهند بود.

در کابینه قبلی افغانستان چندین وزیر دارای تابعیت کشورهای خارجی بودند اما در زمان بررسی صلاحیت خود در مجلس، تعهد کردند که از تابعیت خارجی خود صرفنظر خواهند کرد.

با اینهمه، مدارکی حاکی از بر ترک تابعیت خارجی این افراد به مجلس نمایندگان ارایه نشد.

بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی افغانستان، وزرای حکومت باید تابعیت افغانستان را داشته باشند، و در مورد رد یا تایید صلاحیت دارندگان تابعیت دوگانه برای عضویت در کابینه، مجلس تصمیم خواهد گرفت.

انتظار می رود فهرست اعضای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در طول این هفته به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

مطالب مرتبط