اعضای کابینه جدید افغانستان معرفی شدند

وزیران پیشنهادی در مجلس نمایندگان

اعضای کابینه جدید افغانستان به مجلس نمایندگان معرفی شدند که بیشتر اعضای آن را وزیران سابق تشکیل می دهند و آنها عمدتاً در مقامهای کلیدی ابقا شده اند.

این وزیران را قسیم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان به مجلس معرفی کرد.

او در سخنان خود گفت دلیل این که آن عده از وزیران پیشین که مقامهای خود باقی مانده اند، این است که آنها "با ابتکار و تخصص" کار کرده اند، اما او توضیحات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

بر اساس این فهرست، عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، حنیف اتمر، وزیر داخله/کشور، عمر زاخیل وال، وزیر مالیه/دارایی، اسماعیل خان، وزیر انرژی، سرور دانش، وزیر عدلیه/دادگستری هستند که در مقامهای سابق خود ابقا شده اند.

آصف رحیمی، وزیر زراعت/کشاورزی، امیرزی سنگین وزیر مخابرات، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، ژنرال خداداد، وزیر مبارزه با مواد مخدر و فاروق وردک، وزیر معارف/آموزش و پرورش، از دیگر وزیران پیشنهادی هستند که در مقامهای پیشین خود باقی مانده اند.

نظرات شما در باره ترکیب کابینه جدید حامد کرزی

انوارالحق احدی، وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه گذشته وزیر دارایی بود که از مقام خود استعفا کرده بود و سید مخدوم رهین، وزیر پیشنهادی اطلاعات و فرهنگ، در کابینه اداره موقت و دولت انتقالی هم در همین مقام کار کرده بود.

عنایت الله نظری، وزیر پیشنهادی عودت مهاجران هم در اداره موقت آقای کرزی در همین مقام بود و وحیدالله شهرانی، وزیر پیشنهادی معادن در کابینه گذشته آقای کرزی وزیر تجارت بود.

براساس فهرست پیشنهادی، تنها هشت تن از چهره های جدید شامل این فهرست شده اند، اما آنها از افراد تاثیرگذار شمرده نمی شوند و در مقامهای نه چندان کلیدی معرفی شده اند:

میرزا حسین عبداللهی، وزیر فواید عامه، غلام محمد ییلاقی، وزیر تجارت، حامد گیلانی، وزیر سرحدات، اقوام و قبائل، اسماعیل منشی، وزیر کار و امور اجتماعی، عنایت الله بلیغ، وزیر حج و اوقاف، محمدالله بتاش، وزیر حمل و نقل، ویس احمد برمک، وزیر توسعه روستایی و عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی.

شماری از این افراد پیش از این هم در مقامهای بالایی در حکومت های گذشته افغانستان کار کرده اند. آقای ییلاقی وزیر تجارت دولت مجاهدین در سال های هفتاد خورشیدی بود و در حال حاضر مشاور ارشد وزیر تجارت است و آقای عبید رئیس دانشگاه طبی کابل است.

Image caption بیشتر وزیران پیشنهادی اعضای کابینه سابق آقای کرزی هستند

آقای برمک معاون کنونی وزیر توسعه روستایی، حامد گیلانی، پسر سید احمد گیلانی و معاون مجلس سنا و آقای بتاش از کارمندان نهاد ریاست جمهوری هستند. آقای عبداللهی کار در سازمان های غیردولتی را در کارنامه خود دارد و کارمند وزارت وزارت معارف، شهرداری و اداره اصلاحات اداری هم بوده است. شماری از این افراد هم در شمار چهره های مشهور نیستند و از گذشته آنها اطلاعات زیادی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.

در فهرست پیشنهادی وزرای خارجه، شهرسازی و همچنین رئیس اداره امنیت ملی و دادستانی کل معرفی نشده اند. گفته می شود سرنوشت وزیر خارجه پس از کنفرانس لندن، که اوائل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد، مشخص می شود.

بر اساس فهرست پیشنهادی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان تبدیل به دو وزارت شده که بخش های کار امور و اجتماعی به عنوان یک وزارت و بخشهای شهدا و معلولان به عنوان وزارتخانه جداگانه معرفی شده است. ولی این موضوع با واکنش منفی مجلس روبرو شد و در مجلس تنها برای وزیر پیشنهادی کار و امور اجتماعی یک کرسی گذاشته شد.

گفته می شود که آقای کرزی کسی دیگر را به عنوان وزیر شهدا و معلولان معرفی کرده بود، ولی او به دلیل مخالفت مجلس در مجلس او حضور نیافت.

به همین دلیل مجلس نمایندگان تصمیم گرفت تا زمانی که این موضوع در نشست روز یکشنبه مجلس حل نشده است، در باره تایید یا رد وزیران پیشنهادی رایگیری نخواهد کرد.

مجلس نمایندگان در اجلاس فردا، ۳۰ قوس/آذر، سوابق تحصیلی و کاری وزیران پیشنهادی را بررسی می کنند و در نشست بعدی خود در باره تایید یا رد آنها رایگیری خواهد کرد.

قرار بود آقای کرزی دو هفته پس از ادای سوگندش به عنوان رئیس جمهوری اعضای کابینه جدید خود را به مجلس معرفی کند، اما فشارهای گوناگونی که گفته می شود از سوی محافل داخلی و خارجی در این زمینه وجود داشت، معرفی آنها به تاخیر افتاد.

فهرست وزیران پیشنهادی:

۱. وزیر دفاع: عبدالرحیم وردک ۲. وزیر داخله: حنیف اتمر ۳. وزیر انرژی و آب: اسماعیل خان ۴. وزیر مالیه: عمر زاخیلوال ۵. وزیر عدلیه : سرور دانش ۶. وزیر معارف: فاروق وردک ۷. وزیر تحصیلات عالی: عبیدالله عبید ۸. وزیر حج و اوقاف: عنایت الله بلیغ ۹. وزیر فواید عامه: میرزا حسین عبداللهی ۱۰. وزیر اطلاعات و فرهنگ: سید مخدوم رهین ۱۱. وزیر صحت: محمد امین فاطمی ۱۲. وزیر زراعت: محمد آصف رحیمی ۱۳. وزیر اقتصاد: انوارالحق احدی ۱۴. وزیر معادن: وحیدالله شهرانی ۱۵. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی : امیرزی سنگین ۱۶. وزیر تجارت و صنایع: غلام محمد ییلاقی ۱۷. وزیر احیا و انکشاف دهات: ویس احمد برمک ۱۸. وزیر کار و امور اجتماعی: اسماعیل منشی ۱۹. وزیر ترانسپورت و هوانوردی: محمدالله بتاش ۲۰. وزیر امور زنان: حُسن بانو غضنفر ۲۱. وزیر عودت مهاجران: عنایت الله نظری ۲۲. وزیر سرحدات، اقوام و قبائل: سید حامد گیلانی ۲۳. وزیر مبارزه با مواد مخدر: ژنرال خداداد

مطالب مرتبط