با اجباری شدن سربازی در افغانستان موافقید یا مخالف؟

سرباز ارتش افغانستان
Image caption در حال حاضر خدمت سربازی در افغانستان اجباری نیست

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس امنیت جهانی مونیخ اعلام کرد که اجباری کردن مجدد سربازی را درکشورش برسی می کند.

آقای کرزی گفت در صورت اجباری شدن دوباره خدمت به نظام، نیروهای لازم برای استقرار امنیت در این کشور تامین خواهد شد.

او این ظهارات را پس از آن بیان کرد که کشورهای کمک کننده به افغانستان گفتند، به منظور آماده کردن نیروهای افغان برای به عهده گرفتن مسئولیت امنیت کشورشان، آموزگاران بیشتری را به این کشور می فرستند و شمار نیروهای امنیتی افغان را درظرف 2 سال آینده به 300 هزارنفرافزایش می دهند.

برای رسیدن به این هدف، جامعه جهانی ازحکومت افغانستان خواسته است که روند جلب و جذب جوانان به صفوف ارتش و پلیس را تسریع کند.

درحال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان متشکل ازافراد داوطلب و حرفه ای است که بصورت قراردادی و با حقوق ماهوار معین درصفوف پلیس وارتش خدمت می کنند.

تا سال 1992 سربازی درافغانستان اجباری بود. اگر باردیگر این امر تکرارشود، و مثل گذشته جوانان بصورت اجباری به صفوف ارتش و پلیس جذب شوند، به باورشما نتیجه آن چه خواهد بود، مثبت یا منفی؟ بسیاری ازکارشناسان افغان، به این باوراند که درحال حاضر نیازی به اجباری کردن خدمت سربازی نیست و ازسوی هم در شرایط کنونی" امکان چنین اقدامی وجود ندارد.

شما چه فکر می کنید، آیا درشرایط کنونی اصلا نیازی به اجباری کردن سربازی وجود دارد؟ به نظرشما، چه مشکلات برسراه اجباری کردن دوباره سربازی درافغانستان وجود دارد و رئیس جمهوری در برسی اجباری کردن سربازی چه مسایلی را باید درنظر بگیرد؟

اگر در این مورد سوال و نظری دارید، با ما در میان بگذارید.

می توانید شام پنجشنبه به شماره: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

و یاهم نظر و سوال خود را به آدرس dari@bbc.co.uk به ما ای میل کنید.