"جرگه صلح" برای بررسی مذاکره با طالبان گشایش یافت

جرگه مشورتی صلح که موضوع آن یافتن راه حلی برای گفت و گو با طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت است، با حضور نمایندگانی از سراسر افغانستان، در کابل گشایش یافت.

حدود هزار و ششصد تن در این جرگه شرکت دارند که دست کم ۲۰۰ مهمان خارجی نیز در میان آنها است.

تعریف و دسته بندی گروه های مسلح مخالف دولت و یافتن میکانیسمی برای مذاکره و گفت و گو با آنها از اهدافی است که دولت افغانستان برای این جرگه اعلام کرده است.

مقام های دولت افغانستان می گویند نقش دولت در این جرگه اندک و مختصر است، دولت تنها این جرگه را برگزار کرده است و این به گفته مقام های دولتی نمایندگان مردم هستند که در مورد برخورد دولت با مخالفان تصمیم می گیرند.

درحالی که شماری از گروه های سیاسی مخالف دولت که قبلا اعلام کرده بودند که در جرگه شرکت نخواهند کرد، گفته اند که دولت افراد معین و گزینش شده ای را از مناطق مختلف افغانستان در این جرگه گردهم آورده است. و شفافیت برای تعین اعضای این جرگه وجود نداشته است.

طالبان برگزاری این جرگه را یک ابتکار آمریکایی خوانده اند، جبهه ملی به عنوان مهم ترین اپوزیسیون دولت گفته اند در آن شرکت نمی کنند، شماری از اعضای مجلس نیز قبلا به صورت انفرادی اعلام کرده بودند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

اما فاروق وردک ساعاتی قبل از برگزاری جرگه گفت همه اعضای مجلس نمایندگان در جرگه مشورتی صلح حضور دارند.

این جرگه قرار است بعد از سه روز به کار خود پایان دهد.

تصمیم های این جرگه به لحاظ قانونی ضمانت اجرایی ندارد و دولت مکلف به اجرایی تصمیم هایی که در این جرگه اعلام می شود، نیست. دولت بارها تاکید کرده است که این جرگه، یک جرگه مشورتی است.

مطالب مرتبط