نشریات کابل: سه شنبه 8 سرطان

رد صلاحیت دو وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی مجلس نمایندگان و گمانه زنی ها در مورد "برخورد قومی" مجلس با وزرای پیشنهادی، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح به بررسی برخورد مجلس نمایندگان افغانستان با وزرای پیشنهادی حامد کرزی پرداخته و نوشته که موضعگیری مجلس در برابر این وزرا، به زیان وحدت ملی افغانستان است.

این روزنامه نوشته که دو وزیر رد شده، هر دو مربوط به هزاره ها هستند و این مسئله، مشارکت سیاسی قوم هزاره را در حکومت افغانستان به شدت زیر سوال می برد.

هشت صبح افزوده که آقای کرزی برای برآورده کردن تعهدات خود به رهبران سیاسی هزاره که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی داده بود، حالا مجبور است از هر راه ممکن "این خلاء" را پر کند.

روزنامه سروش ملت نیز به همین مسئله پرداخته و رد دو وزیر پیشنهادی را "پروژه حذف هزاره ها" توصیف کرده است.

نویسنده با لحن تندی نوشته که مجلس نمایندگان افغانستان با رد صلاحیت دو وزیر هزاره "نقاب دروغین وحدت ملی و هم پذیری را از سیمای خود برداشت."

سروش ملت نوشته که مجلس نمایندگان افغانستان در برابر قانون اساسی این کشور که حق همه اقلیت ها را به رسمیت شناخته، مسئولیت دارد و نباید براساس "عقده ها" عمل کند.

روزنامه سرنوشت نوشته که رد صلاحیت نامزدوزرای هزاره در مجلس نمایندگان، به دلیل عملکرد رهبران سیاسی این قوم است.

نویسنده افزوده که رهبران سیاسی مربوط به هزاره ها، در پی "تجارت" بر سر مردم خود هستند تا منافع خود را تامین کنند.

این روزنامه نوشته، حضور در کابینه حق هزاره ها است، اما باید پیش از آن، هزاره ها خود را از دست رهبران این چنینی نجات دهند.

روزنامه آرمان ملی نوشته که بحث شایسته سالاری در افغانستان نهادینه نشده است و از این رو، رد یا تائید وزرای پیشنهادی در مجلس نمایندگان، به اقوام مرتبط دانسته می شود.

آرمان ملی، ریشه این مشکل را در کاخ ریاست جمهوری افغانستان جستجو کرده و نوشته که اگر آقای کرزی از آغاز به شایسته سالاری توجه می کرد، حالا بحث قومی در پارلمان تا این حد جدی نمی بود.

روزنامه راه نجات نوشته که وضعیت جاری در افغانستان، دموکراسی را در خدمت افرادی قرار داده که با تعصب نسبت به سایر اقوام برخورد می کنند.

این روزنامه نوشته که رهبران سیاسی مربوط به اقوام مختلف در افغانستان در زمینه سوءاستفاده از دموکراسی، در درجه اول مقصر هستند.