نشریات کابل: پنجشنبه 31 سرطان

بحث آغاز خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان از سال آینده میلادی، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه سروش ملت به بهانه اظهارات روز گذشته دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در مورد احتمال آغاز خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان سر از سال 2011، نوشته است که این طرح با توجه به شرایط افغانستان، "غیر واقعبینانه" است.

این روزنامه نوشته که نیروهای امنیتی افغانستان هنوز ظرفیت لازم برای کنترل وضعیت کشور را پیدا نکرده اند و از سوی دیگر، شرایط امنیتی و سیاسی افغانستان به شکلی نیست که بتوان مسئولیت امنیتی را به افغانها واگذار کرد.

سروش ملت هشدار داده است که اگر آمریکا و بریتانیا، به عنوان بزرگترین حامیان بین المللی افغانستان، خروج سربازان خود را از سال آینده میلادی آغاز کنند، در صورتی که ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان بلند برده نشود، این امر می تواند برای افغانستان و جهان "خطرناک" ثابت شود.

روزنامه هشت صبح نیز نسبت به طرح خروج نیروهای نظامی بین المللی از افغانستان در سال آینده، به شدت انتقاد کرده و نوشته که اعلام چنین برنامه ها، "تنها می تواند به تقویت روحی و استحکام مواضع طالبان و گستاخی حامیان منطقه ای شان منجر شود."

هشت صبح نوشته که دولت افغانستان و جامعه جهانی در نظر دارند تا نیروهای امنیتی افغانستان را ظرف یک سال آینده به حدی قوی بسازند که قادر شوند مسئولیت تامین امنیت افغانستان را برعهده بگیرند، در حالی که به نوشته روزنامه، توجهی به این مسئله صورت نمی گیرد که مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز قادر هستند ظرف این مدت، توانایی های خود را همسان با نیروهای افغان، بالا ببرند.

نویسنده افزوده که خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تنها گذاشتن مردم افغانستان "در برابر یک نیروی شریر" خواهد بود.

روزنامه دولتی اصلاح اما نسبت به ادامه حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان ابراز اطمینان کرده و نوشته که پیام واضح نمایندگان جهان در کنفرانس کابل، "ادامه حمایت جهانی از مردم افغانستان" بود.

این روزنامه نوشته که حامیان بین المللی افغانستان در کنفرانس کابل نشان دادند که حاضر هستند برای تامین صلح و ثبات در افغانستان، بیشتر از این سرمایه گذاری کرده و از برنامه های دولت افغانستان برای رسیدن به ثبات، حمایت کنند.

روزنامه ماندگار اما نوشته است که موجودیت فساد گسترده در حکومت افغانستان، مانع از موفقیت کنفرانس کابل خواهد شد.

این روزنامه نوشته که جامعه جهانی به شرط اینکه دولت افغانستان با فساد مبارزه کند، حاضر شده است تا پنجاه درصد کمک ها را از طریق دولت افغانستان مصرف کند، اما نویسنده ماندگار، نسبت به توانایی دولت افغانستان به برآورده کردن این شرط جامعه جهانی ابراز تردید کرده است.

مطالب مرتبط