نشریات کابل: پنجشنبه 6 عقرب

جنجال بر سر پولهای ایرانی که در اختیار مقامات ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته و بحث فساد در نهادهای دولتی افغانستان، موضوع اصلی مورد بررسی در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه چراغ در سرمقاله خود به موضوع پول های ایرانی و روابط افغانستان و ایران پرداخته و در تتر آن نوشته: "پول های سیاه، اهداف سیاه"

این روزنامه نوشته که در هیچ جای دنیا معمول نیست که یک کشور به کشور دیگر، اینگونه پنهانی پول بدهد و بعد رئیس جمهور آشکارا بگوید که این روند کاملا قانونی است.

چراغ پرسیده که اگر این روند از شفافیت لازم برخوردار بود، چرا ایران مانند هر کشور دیگری، پولهای کمکی خود را طی یک برنامه و در حضور خبرنگاران در اختیار دولت افغانستان قرار نمی دهد و چرا قبل از اینکه روزنامه نیویورک تایمز از این مسئله پرده بردارد، حکومت افغانستان از این پولها حرفی به میان نیاورده بود؟

نویسنده پرسیده که آیا حامد کرزی قادر خواهد بود به همه این سوالها جواب بدهد و آیا خواهد توانست به مردم افغانستان بگوید که چرا این پولها را دریافت کرده و در کدام راه های قانونی آن را مصرف کرده است؟

روزنامه هشت صبح در مطلبی در صفحه نخست خود به همین موضوع پرداخته و از قول کبیر رنجبر، عضو مجلس نمایندگان افغانستان نوشته است: "دریافت پول از ایران، نقض قانون و خیانت ملی است."

روزنامه در ادامه این مطلب نوشته که مجلس نمایندگان افغانستان دریافت پول نقد توسط دفتر ریاست جمهوری از سوی دولت ایران را "لطمه بزرگی به اعتبار و حیثیت کشور" دانسته است.

هشت صبح به نقل از اعضای مجلس نمایندگان نوشته که تمامی مصارف و هزینه های دولتی از طریق مجلس نمایندگان باید به تصویب برسد، در حالی که در مورد مصرف پولهای ایرانی در کاخ ریاست جمهوری، این مجلس هیچ گونه آگاهی نداشته است.

روزنامه افغانستان به مسئله فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان پرداخته و به نقل از یک گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که در افغانسان، از هر دو نفر، یکی از آنها مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

نویسنده این آمار را تکان دهنده ارزیابی کرده و نوشته که به این اساس، حدود دو سوم شهروندان افغانستان، اعتماد خود را نسبت به نهادهای دولتی این کشور از دست داده اند.

روزنامه آرمان ملی نیز با توجه به گزارش اخیر سازمان "شفافیت بین الملل" که افغانستان را سومین کشور فاسد جهان خوانده، نوشته است که این گونه گزارشها نشان می دهد که همه تلاشهای دولت افغانستان و جامعه جهانی در زمینه مبارزه با فساد، بی نتیجه مانده است.

نویسنده افزوده که مقامات مسئول در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان، از جدیت لازم کار نمی گیرند و افرادی که سالها در فساد مالی آغشته بوده اند، کماکان در آزادی و راحتی کامل بسر می برند.

این روزنامه در پایان مطلب خود به پولهای ایرانی که در اختیار دولت افغانستان قرار گرفته اشاره کرده و پرسیده است که "مگر گرفتن پول از یک کشور خارجی بی آنکه این پول به یک حساب بانکی تحویل شود، فساد نیست؟"