مخالفت عضو کابینه افغانستان با ایجاد پایگاه دائمی آمریکا

اسماعیل خان حق نشر عکس not known

اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی افغانستان و از فرماندهان سابق جهادی، با طرح ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان مخالفت کرده است.

آقای اسماعیل خان، که در مراسم یادبود از سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان سخنرانی می کرد از وزیر دفاع افغانستان نیز به خاطر اعلام حمایت از ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در این کشور به شدت انتقاد کرد.

او گفت: "وزیر دفاع یک کشور (افغانستان) که ضامن و یا مسئول درجه اول حفظ سرحدات، ناموس و مقدسات این سرزمین است، ادعا می کند که بدون بودن قوای خارجی ما نمی توانیم امنیت را در سرزمین خود داشته باشیم."

اسماعیل خان افزود: "ما به خاطر این مبارزه نکردیم که قشون دیگری را در این سرزمین حاکم بگردانیم."

اشاره آقای اسماعیل خان به مبارزه گروه های جهادی افغانستان علیه نیروهای شوروی سابق بود.

وزیر دفاع افغانستان اخیرا گفته بود که ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان می تواند امنیت این کشور را در درازمدت تضمین کند.

اما عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع که با بی بی سی صحبت می کرد، تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان، باید در مشورت با مردم افغانستان و نهادهای قانونی این کشور صورت گیرد.

اما اسماعیل خان در سخنرانی خود در هرات، از آقای وردک خواست تا اظهارات خود را پس بگیرد و به گفته او، بگذارد تا مردم افغانستان خود توان تامین امنیت کشور شان را پیدا کنند.

او گفت که جامعه جهانی تجهیزات نظامی مدرن در اختیار دولت افغانستان قرار بدهد تا این کشور خودش به تامین امنیت خود بپردازد نه اینکه گفته شود تامین امنیت بدون نیروهای خارجی ممکن نیست.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفت که مذاکرات میان افغانستان و آمریکا، بر سر ایجاد پایگاه های دائمی در این کشور جریان دارد.

تا حالا مقامات آمریکا این مسئله را رسما تائید نکرده اند.

مطالب مرتبط