شماری از اعضای مجلس نمایندگان برای حل بحران مجلس با حامد کرزی دیدار کردند

جایگاه خالی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان حق نشر عکس BBC Pashto
Image caption جایگاه خالی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان

منابعی در مجلس نمایندگان افغانستان به بی بی سی گفته اند که برای حل مشکلات بر سر انتخاب رئیس این مجلس، دیدارهایی میان برخی از اعضای مجلس نمایندگان و حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور انجام شده است.

انتظار می رود کمیسیون ویژه ای که هفته گذشته برای حل این موضوع در مجلس نمایندگان ایجاد شد، نظر نهایی خود را در زمینه چگونگی انتخاب رئیس این مجلس، روز شنبه (29 دلو / بهمن) ابراز کند.

صدیق عثمانی، از اعضای این کمیسیون می گوید هنوز توافقی در این زمینه بدست نیامده است اما گفتگوها، با حلقاتی در داخل و بیرون پارلمان ادامه دارد.

آقای عثمانی به بی بی سی گفت: "کمیسیون در جلسه دیروز و امروز به این نتیجه رسید که اگر ممکن باشد یک راه حل سیاسی که برای تمامی نامزدها قابل قبول باشد، پیدا شود. در نتیجه این فیصله، مقام ریاست جمهوری هم طبعا مداخله کرده و با استاد سیاف (عبدالرب رسول سیاف) و جناب قانونی (یونس قانونی) جلساتی داشتند تا بتوانند راه حلی را پیدا کنند."

او افزود: "طبعا تصمیم گیری در مجلس نمایندگان صورت می گیرد و هر کسی که به عنوان رئیس انتخاب شود، بدون تائید اکثریت مجلس به ریاست نخواهد رسید، اما چانه زنی ها و صحبت ها در داخل و بیرون پارلمان ادامه دارد."

آقای عثمانی گفت که در کمیسیون ویژه مجلس در مورد حل جنجالهای موجود در رابطه به انتخاب رئیس، دو نظر وجود داشته است، یکی فرصت دادن به نامزدهای قبلی برای شرکت دوباره در انتخابات و دیگری ارجاع این مسئله به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

اما تا حالا کمیسیون نتوانسته از این دو نظر یکی را انتخاب کند.

این کمیسیون پس از آن ایجاد شد که مجلس نمایندگان افغانستان در چهار انتخابات جداگانه موفق به انتخاب رئیس نشد و دلیل اصلی آن، استفاده دهها رای سفید در انتخابات از سوی اعضای مجلس نمایندگان بوده است.

در روزهای اخیر، ادعاهایی از سوی برخی اعضای مجلس نمایندگان مطرح شد در مورد اینکه برخی از حلقات سیاسی تلاش دارند تا مانع انتخاب رئیس مجلس نمایندگان شوند و به این ترتیب کار این مجلس را به تاخیر اندازند.

این اتهام ها هم متوجه نمایندگان طرفدار حکومت است و هم متوجه نمایندگانی که گفته می شود به جناح اپوزیسیون تمایل دارند.

دومین مجلس نمایندگان افغانستان پس از سقوط طالبان، تقریبا با دو ماه تاخیر افتتاح شد، اما اعضای آن از زمان افتتاح مجلس تا حالا، فقط درگیر انتخاب رئیس برای این مجلس بوده اند.

مطالب مرتبط