ادامه بحران در مجلس نمایندگان

حق نشر عکس GETTY IMAGES

طرح های کمیسیون ٦٠ نفره مجلس نمایندگان افغانستان که هفته گذشته به منظور حل مشکلات انتخاب رئیس این مجلس تشکیل شده بود، از سوی اعضای این مجلس رد شد.

این کمیسیون هفته گذشته و بعد از آن تشکیل شد که مجلس نمایندگان بعد از برگزاری چهار دور انتخابات در نزدیک به یک ماه گذشته در انتخاب رئیس این مجلس ناکام ماند. در انتخابات گذشته که برای تعین رئیس مجلس برگزار شده بود، هیچ یک از نامزدها نتوانستند، پنجاه در صد کل آراء به اضافه یک رای را به دست آورند. اصولنامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد، کسی می تواند رئیس مجلس شود که ٥٠ به علاوه یک درصد کل آراء را کسپ کند.

کمیسیونی که برای یافتن راه حلی برای این بحران تشکیل شده بود و ٦٠ تن از اعضای مجلس عضو آن بودند، سه طرح را به مجلس ارائه کردند.

طرح اول کمک خواستن از کمیسیون نظارت برقانون اساسی بود، براساس این طرح کمیسیون نظارت بر قانون اساسی توضیح دهد که اگر در موردی که به رای اکثریت مطلق نیاز است و به دست نمی آید آیا می شود اکثریت ساده را جایگزین آن کرد یا نه؟ طرح دوم، تعدیل اصولنامه داخلی مجلس بود، اعضای این کمیسیون، از اعضای مجلس خواستند که بند هشتم اصولنامه داخلی مجلس را که بر کسپ ٥٠ به علاوه یک رای برای ریاست پارلمان تاکید دارد را، تعدیل کنند یا تغییردهند.

این دو طرح از سوی یونس قانونی رئیس پیشین مجلس و هوادارانش رد شد.

طرح سوم کمیسیون، این بود که اقوام دیگر از حق نامزدی خود به نفع قوم ازبک بگذرند و تنها نمایندگان ازبک خودرا نامزد کنند و برنده آنها در انتخابات، رئیس مجلس شود. ازبک ها در مجلس نمایندگان ١٩ کرسی دارند.

یونس قانونی و هوادارانش، خواستند این طرح به رای مجلس گذاشته شود اما عبدالرب رسول سیاف که حریف اصلی یونس قانونی رئیس پیشین مجلس است با هوادارانش از به رای گذاشته شدن هرسه طرح در مجلس حمایت کردند.

اما سرانجام جلسه امروز مجلس به تنش کشیده شد و بی نتیجه به پایان رسید. علت بروز تنش در مجلس این فاطمه نیازی با محمد محقق که ریاست این کمیسیون را به عهده داشت، با لحن تند سخن گفت و این برخورد او از سوی محمد محقق و هوادارانش در مجلس، توهین تلقی شد.

شماری از نمایندگان در اعتراض به برخورد خانم نیازی تالار مجلس را ترک کردند و بعد از ظهر نیز به جلسه باز نگشتند.

سخنان فرهاد عظیمی نماینده ولایت بلخ نیز از سوی نمایندگان ازبک، توهین به قوم ازبک تلقی شد و سبب اعتراض آنها و خروج شان از تالار مجلس شد.

مجلس نمایندگان افغانستان، پس از جنجالهای زیاد در ششم ماه دلو/ بهمن افتتاح شد و تاهنوز که نزدیک به یک ماه از آن می گذرد هنوز نتوانسته است رئیسی برای این مجلس انتخاب کنند.

به نظر می رسد، بروز تنش های شدید قومی در نخستین روزهای کاری این مجلس و عدم توافق آنها در انتخاب رئیس، نشان از این دارد که برخلاف آنچه تصور می شد، حامد کرزی با مجلس چندان قوی روبرو نخواهد بود.

این درحالی است که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به کارش ادامه داده و هیات ویژه ای باز شماری آراء را شروع کرده اند. این هیات رای هایی را باز شماری می کند که بر اساس آن اعضای کنونی مجلس بر کرسی های خود تکیه زده اند.

برخی گزارشهای تائید نشده حاکی است که ممکن است دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، خواستار اخراج حدود ٨٠ تن از نمایندگان مجلس شود.

هرچند که مجلس نمایندگان اعلام کرده است که دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد.

مطالب مرتبط