نمایشگاه میراث باستانی افغانستان در موزه بریتانیا

نمایشگاهی از آثار باستانی افغانستان، با حضور حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در موزه بریتانیا برپا شده است.

توضیح تصویر،

سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در افتتاحیه نمایشگاه "افغانستان: چهارراه دنیای کهن" در موزه بریتانیا