طالبان دهها تن را به اتهام کار در نهادهای پلیس ربوده اند

نقشه ولایت کنر
توضیح تصویر،

نقشه ولایت کنر

گروه طالبان در افغانستان گفته است که ستیزه جویان این گروه حدود ۵۰ مامور پلیس را که در حال انجام وظیفه نبوده اند، ربوده اند.

یک سخنگوی طالبان گفته است که ستیزه جویان طالبان این افراد را در ولایت کنر، در شرق افغانستان دستگیر کرده اند.

این سخنگوی طالبان گفته است که این ستیزه جویان بر چندین موتر(خودرو) حامل "ماموران پلیس" حمله و متوقف کردند.

یک مقام دولتی در ولایت کنر گفته است که شمار افراد ربوده شده به ۳۰ نفر می رسد و همه این افراد مامور پلیس نیستند.

این مقام دولتی گفته که ممکن است نیمی از افراد ربوده شده مامور پلیس باشند.

اما شمس الرحمان نورستانی، فرمانده پلیس ولایت نورستان به بی بی سی گفته است هیچ یک از افراد ربوده شده پلیس نیستند و افراد عادی هستند.

به گفته او، این افراد در تلاش پیوستن به نیروهای پلیس در ولایت نورستان بوده اند.

فرمانده پلیس نورستان گفته است که این مردان برای پیوستن به نیروهای پلیس به مرکز این ولایت رفته بودند، ولی آنها برای استخدام در نهادهای پلیس پذیرفته نشدند.

آقای نورستانی نورستان گفته است که این مردان پس از آن که موفق به ورود به نهادهای پلیس نشدند، هنگام بازگشت به خانه های خود در منطقه ای در ولایت کنر، که تحت کنترل طالبان است، ربوده شدند.

ولایت کنر و نورستان از ولایت های ناآرام در شرق افغانستان است که گروه طالبان در برخی از مناطق این دو ولایت نفوذ دارند.