کرزی:'سند استراتژیک' با آمریکا در یک لویه جرگه مطرح می شود

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که مسئله روابط استراتژیک افغانستان با آمریکا را ظرف دو الی سه ماه دیگر در یک لویه جرگه (گردهمایی افغانها) در کابل مطرح خواهد کرد.

آقای کرزی گفت که آمادگی ها برای برگزاری این لویه جرگه آغاز شده و فهرست شرکت کنندگان آن نیز در حال تهیه است.

او همچنین گفت که حکومت افغانستان شرایط و پیشنهادهای خود را در زمینه امضای "سند استراتژیک" با آمریکا نهایی کرده و بزودی آن را با دولت آمریکا در میان خواهد گذاشت.

از مسایل مورد بحث در امضای این سند، تاکید آمریکا به ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان بوده است اما آقای کرزی در کنفرانس خبری خود در کابل گفت که برای امضای این سند، آمریکا باید "پیش شرط های" افغانستان را بپذیرد.

او گفت: "آمریکا اگر با افغانستان روابط استراتژیک می خواهد، باید شرایط ما را بپذیرد. راه دیگری وجود ندارد."

آقای کرزی افزود: "این شرایط، تغییر روش آنها (آمریکا) در افغانستان است. تغییر روش در تمامی عرصه های نظامی و غیرنظامی. تغییر چگونگی کمک به افغانستان و برداشتن موانعی که سر راه تقویت دولت افغانستان قرار دارد... اما در امضای این سند، منافع آمریکا را که در تضاد با منافع افغانستان نباشد نیز قبول خواهیم کرد."

آمریکا در حال برنامه ریزی برای خروج نظامی از افغانستان تا سال 2014 میلادی است اما ناظران می گویند که افغانستان برای تامین امنیت خود پس از سال 2014 نیز به حمایت جامعه جهانی و آمریکا نیاز خواهد داشت.

تهدیدهای امنیتی در افغانستان افزایش یافته است و نشانه ها حاکی از گسترش فعالیت گروه طالبان در مناطق شمالی افغانستان است که پیش از این مناطق آرام تلقی می شد.

اگرچه مقامات افغان ابراز امیدواری می کنند که تا سه سال دیگر نیروهای امنیتی افغانستان از ظرفیت لازم برای "دفاع مستقلانه" از افغانستان برخوردار شوند، اما منتقدان با توجه به اوضاع امنیتی افغانستان و ظرفیت کنونی نیروهای امنیتی این کشور، نسبت به موفقیت کامل این برنامه تردید دارند.

آقای کرزی در کنفرانس خبری خود گفت که مسئله تقویت نیروهای امنیتی افغانستان نیز بخشی از پیشنهادات "دراز مدت" دولت افغانستان به آمریکا است که در سند روابط استراتژیک باید گنجانیده شود.

او گفت: "برای دراز مدت، منفعت های افغانستان تثبیت شده است، تقویت نیروهای افغانستان اما نه برای جنگ داخلی، بلکه برای دفاع از تمامیت ارضی این خاک."

هم اکنون تعداد نیروهای امنیتی افغانستان - ارتش و پلیس - نزدیک به سصد هزار نفر است اما تجهیزات نظامی که در دسترس این نیروها قرار دارد، به نظر مقامات افغان کافی نیست.

مطالب مرتبط