گفت‌وگوهایی با عبدالقدیر فطرت و احمد بیگ قادری

این محتوا دیگر قابل دسترس نیست.

گفت‌وگو با عبدالقدیر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان، و احمد بیگ قادری، رئیس عمومی نظارت دادستانی کل افغانستان