پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوهایی با عبدالقدیر فطرت و احمد بیگ قادری

گفت‌وگو با عبدالقدیر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان، و احمد بیگ قادری، رئیس عمومی نظارت دادستانی کل افغانستان