پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ناگفته‌ها و رنج‌های زنان افغان در برنامه تلویزیونی 'نقاب'

در ادامه گزارش های "زیر پوست افغانستان" نگاهی می اندازیم به وضعیت زنان افغان. در افغانستان، زنان سالها قربانیان بی دفاع و خاموش خشونت بوده اند، ولی اخیرا یک برنامه تلویزیونی، با عنوان نقاب، این جرات را به آنها داده تا ناگفته ها و درد دلهای شان را بی پرده بیان کنند.

طاهر قادری گزارش می دهد