برهان الدین ربانی در کابل کشته شد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در اثر یک انفجار در کابل، برهان الدین ربانی کشته شده است.

طالبان مسئولیت این ترور را برعهده گرفته است.

آقای ربانی رئیس شورای عالی صلح در افغانستان بود و بمب در خانه وی منفجر شده است.

علی سلیمی خبرنگار بی بی سی در کابل گفت که در زمان انفجار بمب، تعدادی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان با دو نفر از اعضای طالبان در حال گفت و گو بوده اند که فردی با مواد منفجره در دستانش خود را منفجر کرده است.

معصوم استانکزی، از جمله اعضای شورای عالی صلح افغانستان است که در اثر این انفجار مجروح شده است.

حق نشر عکس BBC World Service

مطالب مرتبط