گزارش سازمان ملل از شکنجه در زندانهای افغانستان

زندانیان افغان حق نشر عکس Reuters
Image caption زندانیان از شوک الکتریکی، کشیدن ناخن و تهدید به آزار جنسی خبر داده اند

یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، دستگاه های امنیتی افغانستان را به شکنجه زندانیان متهم کرده است.

این گزارش، در هفتاد و چهار صفحه، به بررسی زندانهای پرداخته که عمدتا تحت اداره امنیت ملی و پلیس افغانستان است.

سازمان ملل متحد می گوید، برای تهیه این گزارش، با سیصد و هفتاد و نه زندانی، در چهل و هفت زندان، در بیست و دو ولایت افغانستان مصاحبه شده است.

مصاحبه با این زندانیان در فاصله زمانی میان اکتبر سال ۲۰۱۰ و آگوست سال ۲۰۱۱ صورت گرفته است.

این گزارش، شکنجه در زندانهای امنیت ملی و پلیس افغانستان را سیستماتیک توصیف کرده است.

سازمان ملل متحد در این گزارش از نبود سیستم پاسخگویی در اداره امنیت ملی و پلیس افغانستان در رابطه به شکنجه زندانیان انتقاد کرده است.

تهیه کنندگان گزارش اما می گویند، برای تهیه این گزارش، با مانعی از سوی اداره امنیت ملی و پلیس برخورد نکرده اند و این مسئله، نشان می دهد که تمایل برای آوردن اصلاحات در این بازداشتگاه ها وجود دارد.

سازمان ملل متحد گفته است که امیدوار است انتشار این گزارش، به اصلاحات جدی در بازداشتگاه های افغانستان کمک کند.

شکنجه

گزارش سازمان ملل متحد نوشته که زندانیان، از بدرفتاریهایی چون شوک الکتریکی، کشیدن ناخن پا و تهدید به آزار جنسی در زندانهای امنیت ملی خبر داده اند.

سازمان ملل متحد می گوید زندانیان، از انواع دیگر شکنجه مانند لت و کوب (ضرب و جرح) با کابل (کیبل) و چوب در ناحیه پا و یا هم آویختن زندانیان از سقف اتاق نیز گزارش کرده اند.

علاوه بر بزرگسالان، گزارش سازمان ملل متحد از شکنجه شماری از افراد زیر سن هجده سال نیز در این زندانهای امنیت ملی خبر داده است.

بیشتر این افراد، به اتهام دست داشتن در حملات انتحاری و یا اتهام ارتباط با گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان بازداشت شده اند.

سازمان ملل متحد می گوید علاوه بر این افراد، شماری از زندانیانی که از سوی نیروهای ناتو نیز به زندانهای افغانستان منتقل شده اند، مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

همزمان با انتشار این گزارش، سخنگوی ناتو در کابل گفته است که انتقال زندانیان به بازداشتگاه های که با اتهام شکنجه روبرو بوده اند، متوقف شده است و این برنامه تا زمانی از سر گرفته نمی شود که در مورد عدم موجودیت شکنجه در این بازداشتگاه ها اطمینان حاصل شود.

سازمان ملل متحد از دولت افغانستان خواسته است که بر چگونگی نگهداری زندانیان در بازداشتگاه های این کشور از نزدیک نظارت کرده و با توجه به قوانین داخلی و بین المللی، از عدم شکنجه زندانیان اطمینان حاصل کند.

گزارش سازمان ملل متحد همچنین از نبود سیستم پاسخگویی در اداره امنیت ملی و پلیس افغانستان در رابطه به شکنجه زندانیان انتقاد کرده است.

تهیه کنندگان گزارش می گویند، برای تهیه این گزارش، با مانعی از سوی اداره امنیت ملی و پلیس برخورد نکرده اند و این مسئله، نشان می دهد که تمایل برای آوردن اصلاحات در این بازداشتگاه ها وجود دارد.

سازمان ملل متحد گفته است که امیدوار است انتشار این گزارش، به اصلاحات جدی در بازداشتگاه های افغانستان کمک کند.