وحید قاسمی از گونه های موسیقی محلی در هرات می گوید

یک نوازنده رباب در هرات
Image caption بسیاری از آهنگ های قدیمی هرات که سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل شده اند، هنوز هم بر سر زبانها است

بخش اعظم مجله فرهنگی هفته برای افغانستان، به دریافت های وحید قاسمی از موسیقی محلی هرات اختصاص یافت.

این آوازخوان و آهنگساز افغان که مقیم کاناداست در یک سال اخیر سرگرم جستجو و تحقیق درباره گونه های موسیقی غرب افغانستان بود و در سفری به هرات و بادغیس سراغ کهن اصیل ترین هنرمندان رفت، سازهای قدیمی و نوازندگان آنها را پیدا کرد و به صدای آوازخوانان فولکوریک آن سامان پرداخت و صدای آنها را هم ثبت کرد تا مبادا آنچه هنوز در دست است نیز روزی از میان نرود و برای همیشه نابود نگردد.

آقای قاسمی که می گوید موسیقی امروز بی عنایت و توجه به موسیقی دیروز قابل شناخت نیست، پیش از این در سفری مشابه به بخش های شمال شرقی افغانستان، به گردآوری نمونه هایی از موسیقی بدخشان و تخار پرداخته است.

آهنگ های فولکوریک زیادی در هرات ساخته شده اند، برای چنین آهنگ هایی تاریخی نمی توان در نظر گرفت و نیز نمی توان گفت که سازنده آنها چه کسانی بوده اند.

این آهنگ ها از نسلی به نسلی به صورت سینه و سینه نقل شده اند و چه بسا در طول سال ها و بلکه سده ها دچار دگرگونی هایی نیز شده اند.

خیلی از آهنگ های فولکوریک که هم اکنون نیز رواج دارند، در گذشته موضوع دیگری داشته اند و بر ترانه دیگری سوار بوده اند اما حالا موضوع شان تغییر کرده است.

وحید قاسمی در صحبت با نجیبه فیروز گزارشگر بی بی سی در کابل نمونه هایی از گونه های مختلف موسیقی در هرات و بادغیس را ارائه کرده که می توانید در فایل صوتی این صفحه بشنوید.

موسیقی محلی افغانستان در سالهای اخیر، با رواج و گسترش آلات موسیقی غربی و تکثیر آهنگ های پاپ از طریق سی دی ها و همچنین وسایل ارتباط جمعی، به حاشیه رانده شده است.

مدتی است برخی مراجع حامی هنر و فرهنگ افغانستان سعی در بازآفرینی موسیقی سنتی این کشور دارند و تلاش های وحید قاسمی نیز در همین راستا انجام شده.