نقش کشورهای همسایه در افغانستان پس از ۲۰۱۴

اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، که خواستار خروج سریع نیروهای بین المللی از افغانستان شد و تاکید کرد که "با رفتن آنها" صلح و ثبات دراین کشور تامین خواهد شد، واکنشهای تندی را در افغانستان برانگیخته است.

ازجمله مجلس سنای افغانستان این اظهارات آقای احمدی ‌نژاد را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده است.

احمدی نژاد این سخنان را در اجلاس دوشنبه با حضور روئسای جمهوری افغانستان، پاکستان و تاجیکستان بیان کرده بود

اعضای مجلس سنا همچنین به اظهارات اخیر مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اعتراض کردند که خواستار "استفاده از زور" در برابر نیروهای ناتو از سوی افغانها شده بود.

آنها از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در مقابل رئیس جمهوری ایران سکوت کرده و به سخنان او واکنشی نشان نداده است.

پاکستان، دیگر همسایهء افغانستان، هرچند آشکارا خواستار خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشده، اما به گفته ناظران در پی ترغیب افغانستان برای فاصله گرفتن از غرب بوده است.

این هفته در برنامه صدای شما به این موضوع می پردازیم که پس از خروج نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۴ از افغانستان کشورهای همسایه چه سیاستی را درقبال افغانستان در پیش خواهند گرفت؟

به نظرشما کشورهای همسایه که بر خروج سریع نیروهای بین المللی ازافغانستان تاکید دارند خود چه نقشی در حل معضل این کشور می توانند باز کنند و یا بازی خواهند کرد؟

آیا اساسا از این کشورها کمکی برای تامین صلح و امنیت درافغانستان ساخته است؟

حکومت افغانستان در این میان چه سیاستی را باید در پیش گیرد؟

برای طرح دیدگاه ها و پرسشهای تان در برنامه صدای شما می توانید به شماره ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱ زنگ بزنید.

یا به شماره ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸ پیامک یا ( اس ام اس) بفرستید.

و یا هم به نشانی dari@bbc.co.uk ایمل بزنید.

اگر هم مایل هستید ما به شما زنگ بزنیم، لطفا شماره تلفن و نظر کوتاه تان را از طریق ایمیل به ما ارسال کنید.

دیدگاه ها و پیشنهاد های شما به ما کمک می کند تا این موضوع را بهتر و عمیق تر برسی کنیم.