'بیشترین پناهجویان جهان شهروندان افغانستان هستند'

پناهجویان افغان حق نشر عکس AP
Image caption ایران و پاکستان میزبان بیشترین تعداد پناهجویان افغان بوده اند

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که شهروندان افغانستان کماکان بیشترین تعداد پناهجویان را در سراسر جهان تشکیل می دهند.

یک گزارش جدید این اداره، تعداد پناهجویان افغان را ۲.۷ میلیون نفر برآورد کرده است.

البته آن عده از افغانهایی که در پاکستان و ایران مهاجر اند اما در دفاتر سازمان ملل متحد به عنوان پناهنده ثبت نشده است، شامل آماری که کمیسیاریای عالی پناهندگان از میزان پناهجویان افغان، ارائه کرده است، نمی شوند.

بعد از افغانستان، عراق، با ۱.۴ میلیون، سومالی با ۱.۱ میلیون و سودان با پنجصد هزار پناه‌جو، بیشترین تعداد متقاضیان پناهندگی در جهان را دارند.

گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد براساس آمار سال ۲۰۱۱ تهیه شده است.

در این گزارش آمده است که سال 2011 میلادی، جهان شاهد بیشترین میزان مهاجرت های اجباری در ده سال اخیر بوده است.

براساس آمار منتشر شده در این گزارش، در جریان سال ۲۰۱۱ میلادی، ۴.۳ میلیون نفر در سراسر جهان از محلات اصلی خود بی جا شده اند که از این میان، هشتصد هزار نفر کشورهای خود را ترک کرده و به جمعیت پناهجویان پیوسته اند.

'سی هزار پناهجوی جدید'

افغانستان، در بیش از سی سال اخیر پیوسته با خشونت‌ و بی ثباتی روبرو بوده است.

نخستین گروه های شهروندان افغانستان در زمان اشغال کشورشان از سوی شوروی سابق آواره شدند، بعد هم آغاز جنگ های داخلی گروه های مجاهدین دور دیگری از مهاجرت های اجباری را به همراه داشت.

حاکمیت گروه طالبان در افغانستان نیز شاهد موجی از فرار افغانها از کشورشان بود.

در ده سال اخیر، اگرچه وضعیت در شهرهای افغانستان نسبتا بهتر بوده، اما هنوز افغانها به کشورهای مختلف جهان درخواست پناهندگی می دهند.

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان می گوید که در سال ۲۰۱۱، از جمله هشتصد هزار نفری که به تازگی در سراسر جهان پناهنده شده اند، بیش از سی هزار نفر، شهروندان افغانستان هستند.

به گفته مسئولان این اداره، بیشتر این افراد در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.

گزارشها نشان می دهد که نا امنی و ترس از خشونت های دوامدار، دلیل عمده پناهندگی افغانها در سالهای اخیر بوده، اما دلایل دیگری از جمله مشکلات اقتصادی، نبود سرپناه و کار نیز در این روند نقش مهمی داشته است.

در بسیاری موارد، افغانها برای رسیدن به کشورهای اروپایی و استرالیا، راه های غیرقانونی و پرخطری را انتخاب می کنند که این سفر، در مواردی به قیمت جان شان تمام می شود.

مطالب مرتبط