یک دختر نوجوان در شرق افغانستان سربریده شد

مردان مسلح در ولایت کنر، پس از حمله بر یک منزل، یک دختر نوجوان را سر بریدند.

مقامات پولیس در این ولایت گفته اند سه مرد را به ظن دست داشتن در این حادثه بازداشت کرده اند.

فرمانده پولیس کنر گفت مهاجمان پس از آنکه موفق به ربودن این دختر نشدند، او را به قتل رساندند.

مقامات محل گفتند این حادثه در ولسوالی 'سوکی' این ولایت رخ داده است.

ساکنان محل گفتند مهاجمان مسلح به قصد ربودن یک دانش‌آموز سال یازدهم مکتب، وارد منزل او شدند و پس از آنکه نتوانستند او را بربایند، سرش را بریدند.

عوض محمد نظیری فرمانده پولیس ولایت کنر می گوید سه تن براساس ادعای خانواده این دختر بازداشت شده اند.

مردم محل گفتند ظاهرا مهاجمان به دلیل اینکه از سوی این دختر شناسایی شده بودند، او را به قتل رساندند.

تا هنوز معلوم نیست چرا این افراد قصد ربودن این دختر را داشتند.

مطالب مرتبط