مجله فرهنگی هفته: فعالیتهای فرهنگی افغانها در امریکا

ماههای اخیر، غرب امریکا به شکل روافزونی شاهد برگزاری یک رشته همایشهای فرهنگی و هنری در مورد افغانستان بوده است. برگزاری جشنواره های هنری، نمایشگاههای عکس درباره افغانستان و معرفی آثار تاریخی و باستانی این کشور بخشی از این برنامه ها بوده است. به باور آگاهان، حضور نظامی و سیاسی امریکا در افغانستان باعث جلب توجه طیفهای مختلف مردم امریکا به مسایل افغانستان شده و این امر زمینه مساعدتری برای معرفی تاریخ، فرهنگ و هنر افغانستان در امریکا از سوی نهادهای فرهنگی به وجود آورده است.

در تازه ترین مورد در یک همایش فرهنگی مشترک میان اهالی قلم و هنر افغان و امریکایی در کالیفرنیا کتابی تازه نوشته تمیم انصاری نویسنده افغان تبار امریکا تحت عنوان «Games without Rules» یا بازی بدون قاعده نیز معرفی شده است. در این اثر، تاریخ معاصر افغانستان و نقش قدرتهای بزرگ در تحولات سیاسی این کشور به بررسی گرفته شده است. کارول سیلور از برگزار کنندگان این محفل در مصاحبه با ما اظهار امیدواری کرد که چنین نشستهای فرهنگی باعث شود تا افراد بیشتری در امریکا نسبت به مسایل افغانستان آگاهی پیدا کنند و این کشور برای آنها فقط یادآور پدیده های منفی مانند جنگ و طالبان نباشد. در مجله فرهنگی این هفته فعالیتهای فرهنگی افغانها را در امریکا با فریبا نوا، نویسنده و پژوهشگر و عارف یعقوبی روزنامه نگار در کالیفرنیا بررسی کرده ایم.

گفتگو با سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد نامزدی رسمی غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و تلاشها برای حفظ آرشیو افغان فیلم از دیگر مطالب مجله فرهنگی هفته است.