جشنواره موسیقی و هنرهای امروزی در کابل

جشنواره موسیقی و هنرهای امروزی زیر عنوان "سوند سنترال" از سه شنبه دهم ثور/اردیبهشت برای چهار روز در کابل برگزار شد. در این جشنواره هنرمندان کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه، ازبیکستان، پولند، استرالیا و افغانستان هنرنمایی کردند.