شفافیت بین‌الملل: شهروندان افغانستان قوه قضاییه را فاسدترین نهاد حکومتی می‌دانند

Image caption سازمان شفافیت بین‌الملل همه ساله شاخص های مختلف شفافیت را در نهاد‌های دولتی و غیر دولتی جهان بررسی می‌کند

شهروندان افغانی که به نظرسنجی سازمان شفافیت بین الملل پاسخ داده‌اند، گفته‌اند در میان نهادهای حکومتی افغانستان در یک سال گذشته، قوه قضائیه و پلیس افغانستان بیشترین رشوه را بدست آورده اند.

در حالیکه ۶۰ درصد پاسخ دهندگان فکر می‌کنند که قوه قضائیه به فساد آلوده است، ۶۵ درصد پاسخ دهندگان هم گفته‌اند که در ۱۲ ماه گذشته یک بار به قوه قضائیه رشوه داده‌اند.

ولی تنها ۳۳درصد پاسخ‌دهندگان به این باور اند که پلیس افغانستان آغشته به فساد است، در حالیکه ۵۱ درصد پاسخ دهندگان گفته‌اند که در ۱۲ ماه گذشته به پلیس رشوه داده اند.

سازمان شفافیت بین الملل (برلین) همه ساله یک نظر سنجی جهانی در مورد فساد اداری در کشورهای مختلف جهان انجام می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۱۳ شفافیت بین الملل، نظر سنجی ۱۰۷ کشور جهان صورت گرفته است و به این نتیجه رسیده که رشوه پدیده فراگیر است.

این سازمان تلاش کرده است تاثیر رشوه را در زندگی مردم عادی از طریق بیان تجربه‌های شخصی‌شان بررسی کند.

شماری از پاسخ دهندگان به این باور اند که فساد اداری در افغانستان نسبت به دوسال گذشته افزایش بسیار داشته است.

در این گزارش همچنین آمده است که شمار بسیاری از مردم به این باور اند مردم عادی می‌توانند در مبارزه علیه فساد موثر واقع شوند.

شفافیت بین الملل گفته است که رشوه ستانی در کشورهای فقیر دو برابر کشورهای ثروتمند است.

نظر به یافته‌های این نظر سنجی قوه قضائیه و پلیس، در بسیاری از کشورها دو نهادی اند که درصد فساد در آنها نسبت به دیگر نهاد‌های دولتی بالاتر است.

نظر سنجی جهانی در مورد فساد در جهان که نشان می‌دهد که از هر چهار نفر در جهان بیشتر از یک نفر، در دوسال گذشته دست کم یک بار رشوه پرداخته است.

فساد در افغانستان

هفته گذشته کشور نروژ تهدید کرد که به دلیل 'ناکامی' دولت افغانستان در اجرای تعهدهای خود، کمک‎هایش به این کشور را کاهش می‎دهد.

نروژ در سال ۲۰۰۸ متعهد شد که سالانه ۷۵۰ میلیون کرون (معادل ۱۲۰ میلیون دلار) تا سال ۲۰۱۷ میلادی به افغانستان کمک کند.

فساد گسترده در نهادهای دولتی افغانستان یکی از نگرانی‌های دولت نروژ است. در اعلامیه دولت نروژ آمده که مبارزه با این فساد هم اثربخش نبوده است.

نارضایی اصلی شرکت کنندگان در اجلاس روز چهارشنبه، ۱۲ سرطان/تیر که در کابل برگزار شد، عملکرد دولت افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی بود.

در این کنفرانس بیش از هفتاد سفیر و نماینده از کشورها و سازمان‌های کمک کننده به توسعه افغانستان شرکت داشتند.

مطالب مرتبط