کرزی فرمان اختصاص یک کرسی به هندوها و سیک‌ها در پارلمان را امضا کرد

کل جمعیت هندوها و سیک‌ها در افغانستان به حدود چهار هزار نفر می‌رسد
توضیح تصویر،

کل جمعیت هندوها و سیک‌ها در افغانستان به حدود چهار هزار نفر می‌رسد

حامدکرزی، رئیس جمهوری افغانستان فرمان تقنینی را در مورد اختصاص یک کرسی برای هندوها و سیک‌ها در مجلس نمایندگان امضا کرد.

در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان مصوبه شورای وزیران را در مورد اختصاص یک کرسی به هندوها و سیک‌ها در پارلمان، امضا کرده است.

شورای وزیران به تاریخ ۵ سنبله/شهریور تصمیم گرفت که یک ماده در قانون انتخابات افزوده شود تا تعداد کرسی‎های مجلس نمایندگان از ۲۴۹ به ۲۵۰ افزایش یابد.

شورای وزیران همچنین یک بند به ماده دهم این قانون افزوده که براساس آن، هندوها و سیک‌های همه کشور به عنوان یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته می‎شود.

در ماده هشتاد و سوم قانون اساسی افغانستان آمده که تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تناسب جمعیت هر حوزه حد اکثر ۲۵۰ نفر است.

اما در سالهای گذشته شمار کرسی‌های مجلس افغانستان ۲۴۹ بوده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که فرمان تقنینی امضا شده در سی روز پس از آغاز کار دوباره مجلس برای تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد خواهد شد.

نمایندگان پارلمان در حال حاضر در تعطیلات تابستانی به سر می‎برند.

به اساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان حکومت می‌تواند در زمانی تعطیلی مجلس در صورت ضرورت عاجل، فرامین تقنینی صادر کند.

اعتراض به حذف کرسی اختصاصی هندوها و سیک‌ها

توضیح تصویر،

رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ ۲۲ اسد/مرداد برای اولین بار با نمایندگان هندوها و سیک‌ها ملاقات کرد

مجلس نمایندگان زمان تصویب قانون انتخابات، کرسی اختصاصی برای هندوها و سیک‌ها را که در مسوده پیشنهادی حکومت شامل بود، حذف کرد.

سر و صدا بر سر حقوق هندوها و سیک‌های افغانستان پس از آن بالا گرفت.

نهادهای مدنی و نمایندگان هندوها و سیک‌ها به این تصمیم پارلمان اعتراض کردند و از ریاست جمهوری خواهان حل این مشکل شدند.

نمایندگان هندوها و سیک‌های افغانستان همان زمان هشدار دادند که اگر حقوق اساسی آنها به عنوان یک افغان برایشان داده نشود، از طریق سازمان ملل به کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهند کرد.

آنها همچنین گفتند که رئیس جمهوری در ده سال گذشته حتی یک بار هم حاضر نشده با نمایندگان هندوها و سیک‌های افغانستان دیدار کند.

این اعتراض ها سبب شد رئیس جمهوری افغانستان، نمایندگان هندوها و سیک‌ها را فراخواند و به آنها وعده بسپارد که در یک ماه مشکلات‌شان را حل کند.

تعداد کل جمعیت هندوها و سیک‌ها در افغانستان به حدود چهار هزار نفر می‌رسد.