پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی اختصاصی: عبدالرب رسول سیاف

عبدالرب رسول سیاف از رهبران شناخته شده جهادی افغانستان است. او یکی از یازده کاندیدی است که برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات سال آینده وارد کارزارهای انتخاباتی شده است. آقای سیاف می گوید که اگر به قدرت برسد برنامه های جدی و اساسی برای آوردن امنیت به افغانستان دارد. برنامه هایی که به گفته او اجرای آن سبب خواهد شد مردم ظرف چهار ماه اول حکومتش شاهد تحول چشم گیری در اوضاع امنیتی کشورشان باشند. آقای سیاف همچنین می گوید که در سالهای حضور در صحنه سیاسی افغانستان هیچ سرمایه یی نیاندوخته و در حال حاضر در خانه تنظیمی زندگی می کند.

بی بی سی در رشته گفتگوهای اختصاصی با کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از طرح ها و برنامه های شان برای آینده افغانستان می پرسد. در اولین بخش از این گفتگوها مینه بکتاش به دیدار عبدالرب رسول سیاف یکی از این کاندیداها رفته است.