نمایشگاه عکس از سه دهه جنگ در افغانستان

نمایشگاه عکس از سه دهه جنگ در افغانستان

این نمایشگاه از سوی نهاد موسوم به 'انجمن دادخواهان افغان' برگزار شده بود.
توضیح تصویر،

این نمایشگاه از سوی نهاد موسوم به 'انجمن دادخواهان افغان' برگزار شده بود.

توضیح تصویر،

قصر دارلامان کابل در دهه نود میلادی در جنگ های تنظیمی و میان گروهی احزاب جهادی به مخروبه تبدیل شد.

توضیح تصویر،

تصاویر قربانیان توسط "انجمن اجتماعی داد‌خواهان افغان" گردآوری شده و بقیه عکسها از خبرگزاری‌ها و سازمان‌های مختلف بدست آمده اند.

توضیح تصویر،

شماری از خانواده‌های قربانیان جنگ‌های چند دهه اخیر هم در این نمایشگاه حضور داشتند.

توضیح تصویر،

هدف از برگزاری این نمایشگاه زمینه سازی برای به دادگاه کشاندن عاملان جنگ های داخلی گفته شده است.

توضیح تصویر،

ویرانه‌های قصر دارالامان به جذابیت و تاثیر گذاری این نمایشگاه افزوده بود.