خریدار کابل بانک جدید به زودی اعلام می شود

وزارت مالیه افغانستان می گوید که اسناد دو شرکت خارجی را که داوطلب خریداری کابل بانک جدید هستند، بررسی کرده و برنده این داوطلبی را بزودی اعلام خواهد کرد. شرکت های "کرو کاپیتال پارتنرز" مستقر در امارات متحده عربی و شرکت آمریکایی "سی بی جی آی" خواهان خریداری این بانک هستند. مقامهای افغان می گویند که کابینه افغانستان به زودی در این مورد تصمیم می گیرد و برنده داوطلبی اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر در گزارش بشیر پیمان از کابل