خریدار کابل بانک جدید به زودی اعلام می شود

خریدار کابل بانک جدید به زودی اعلام می شود

وزارت مالیه افغانستان می گوید که اسناد دو شرکت خارجی را که داوطلب خریداری کابل بانک جدید هستند، بررسی کرده و برنده این داوطلبی را بزودی اعلام خواهد کرد. شرکت های "کرو کاپیتال پارتنرز" مستقر در امارات متحده عربی و شرکت آمریکایی "سی بی جی آی" خواهان خریداری این بانک هستند. مقامهای افغان می گویند که کابینه افغانستان به زودی در این مورد تصمیم می گیرد و برنده داوطلبی اعلام خواهد شد.

جزئیات بیشتر در گزارش بشیر پیمان از کابل