نتایج کل آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام می‌شود

حق نشر عکس AFP

قرار است تا ساعاتی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج کل آرا انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ حمل/فروردین این کشور را اعلام کند.

کمیسیون انتخابات افغانستان دو روز پیش در آخرین بخش از نتایج اولیه این انتخابات، نتایج اولیه ۸۲.۵۹ درصد آرای انتخابات را اعلام کرد که بر اساس آن عبدالله عبدالله با کسب ۴۳.۸ درصد رای همچنان پیشتاز است.

براساس این آمار، اشرف غنی احمدزی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز در مقام دوم قرار دارد و از میان حدود هشتاد درصد آرای شمرده شده اولیه ۳۲.۹ درصد رای کسب کرده است.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در جریان اعلام نتایج اولیه در پنجشنبه گذشته گفت: "شک دارم که در مرحله اول یکی از نامزدان برنده انتخابات باشد."

براساس قانون افغانستان نامزد برنده در دور اول انتخابات نیاز دارد بیشتر از ۵۰ درصد آرا را بدست آورد و در غیر آن انتخابات میان دو نامزد اول و دوم، به دور دوم خواهد رفت.

با این حال پس از اعلام نتایج کل آرا، کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان ۲۰ روز وقت دارد تا به شکایات مربوط به تقلب و تخلف در انتخابات رسیدگی کند و نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از آن مشخص خواهد شد.

گفته می‌شود نزدیک به دو هزار صندوق رای مشکوک در سرتاسر افغانستان شناسایی شده و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی سرگرم بررسی دوباره این صندوق‌ها هستند.

دیروز مقام‌های کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفتند که آرای بیشتر از ۷۰ محل و مرکز رای‌گیری را باطل کرده‌اند.

سخنگوی این کمیسیون گفت که آرای باطل شده متعلق به ۳۲ محل و ۴۲ مرکز رای‌گیری است.

پیش از این نیز دفتر محلی کمیسیون شکایات در هرات ۱۰۰ هزار رای را باطل اعلام کرده که البته این تصمیم باید از سوی دفتر مرکزی این کمیسیون تایید شود.

مطالب مرتبط