اعتراض د‌ه‌ها شهروند کابل به حملات اسرائیل در غزه

دها شهروند کابل، وابسته به یک حزب سیاسی به منظور ابراز همدردی با مردم عزه در این شهر تجمع اعتراضی بر پا کردند.

توضیح تصویر،

د‌ه‌ها تن از هواداران "حزب همبستگی افغانستان" در تقبیح حملات اسرائیل بر غزه و حمله خونین ارگون پکتیکا در کابل تجمع اعتراضی بر پا کردند.

توضیح تصویر،

تظاهرکنندگان با حمل پرچم فلسطین علیه دولت اسراییل شعار می‌دادند. آنها سیاست آمریکا و اسراییل را در برابر مردم فلسطین محکوم کردند.

توضیح تصویر،

در یکی از شعارها نوشته شده بود "غزه افغانستان سال‌ها قربانیان هم سرشت و هم سرنوشت هستند."

توضیح تصویر،

زنان و کودکان نیز در این تظاهرات حضور داشتند.

توضیح تصویر،

تظاهرکنندگان نمادی از جسد خون آلود یک کودک را انتقال می‌دادند.

توضیح تصویر،

تظاهرات در مرکز شهر کابل برگزار شد.