اثرات ناگوار طولانی شدن انتخابات افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثرات ناگوار طولانی شدن انتخابات افغانستان

حق نشر عکس AFP

تقریباً پنج ماه تمام از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌گذرد و هنوز این گره کور باز نشده است. این انتخابات که طولانی ترین انتخابات جهان بوده است، مردم افغانستان را خسته و دل‌زده و متحدین بین المللی این کشور را بی حوصله ساخته است. مقامات دولت و مردم مکرراً از اثرات ناگوار این روند طولانی بر وضعیت اقتصادی و امنیتی و قضا شدن فرصت‌ها برای بدست آوردن هرچه زودتر کمک‌های امنیتی و مالی بین المللی سخن گفته اند.

عبدالله شادان در بحث این هفته طولانی شدن بی سابقه‌ی این انتخابات و اثرات و پیآمدهای آنرا با شاه‌گل رضایی عضو ولسی جرگه افغانستان، امین فرهنگ تحلیل گر مسایل سیاسی افغانستان و کبیر رنجبر رییس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، بررسی کرده است.