عبدالله: تلاش‌های سیاسی به بن بست رسیده است

حق نشر عکس Reuters

عبدالله عبدالله، نامزد معترض انتخابات افغانستان ‌گفت که مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن بست رسیده است.

او که در میان جمعی از هوادارانش و گروهی از خبرنگاران سخن می‌گفت، بار دیگر تاکید کرد که بر اساس "رأی پاک و واقعی مردم افغانستان" برنده انتخابات است و نتیجه "تقلب" را نخواهد پذیرفت.

آقای عبدالله این سخنان را پس از نشست بی نتیجه با اشرف غنی احمدزی، نامزد دیگر انتخابات اظهار کرد.

این در حالی است که طاهر زهیر از سخنگویان تیم اشرف غنی احمدزی می‌گوید فضای امروز گفت‌وگو میان آقای غنی و عبدالله، مثبت بوده و امیدوار است که مذاکرات سیاسی ادامه یابد.

آقای عبدالله ابتدا به تفصیل برای هوادارانش توضیح داد که در مدت حدود دوماه گذشته چه اتفاق افتاده و او و تیمش چه کرده است.

عبدالله عبدالله که حدود دو ماه قبل تا مرز اعلام دولت موازی پیش رفته بود، به هوادارانش گفت، متحدان بین المللی افغانستان پا در میانی کردند و وعده دادند که راه حلی برای مشکل انتخابات افغانستان پیدا کنند.

او با اشاره به سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به کابل گفت، توافق شد که همه آرا بررسی شده و رای پاک و نا پاک از هم جدا شوند. اما حالا که در پایان این مرحله هستیم، از نظر ما این روند آنگونه که توافق شده بود عملی نشد.

"برنده انتخابات بودم و هستم"

عبدالله عبدالله سعی کرد به سوالات هوادارانش در مورد اینکه چرا چند بار از روند تفتیش خارج شد و دو باره به این روند پیوست، پاسخ دهد. او گفت توافق این بود که اول طرزالعملی که برای هردو طرف قابل قبول باشد، تهیه شده و بعد تفتیش آراء شروع شود. اما روند تفتیش آرا شروع شد بدون اینکه طرزالعمل مورد توافق وجود داشته باشد.

همزمان با روند تفتیش مذاکرات برای تهیه طرزالعمل و معیارهای جدا سازی آرای پاک و نا پاک هم ادامه داشت. اما در این زمینه به گفته اقای عبدالله به خواسته های تیم او توجهی نشد و او سرانجام، مجبور شد از روند بررسی آرا، خارج شود.

طرز العمل بررسی آرا از سوی یوناما یا دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل تهیه شده و این سازمان می‌گوید در این طرز العمل خواسته های هردو تیم در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که کمیسیون اعلام کرده که روند تفتیش آرا به پایان رسیده و این کمیسیون سرگرم بطلان آرای تقلبی است و به این ترتیب انتظار می رود نتیجه انتخابات ظرف چند روز آینده اعلام شود. اما آقای عبدالله در سخنان امروزش بارها تاکید کرد که او خود را برنده انتخابات دور اول و دوم انتخابات می داند.

روزهای تلخ و دشوار

عبدالله عبدالله خطاب به هوادارانش گفت، در دو ماه گذشته روزهای تلخی را گذرانده است چون به گفته او از یک طرف سرگرم مذاکرات سیاسی برای خروج افغانستان از بحران بود از سوی دیگر شایعاتی وجود داشت که او و اطرافیانش سرگرم چانه زنی و گرفتن چند کرسی در دولت آینده برای خود هستند.

به دنبال آنکه تیم آقای عبدالله از روند تفتیش بطور کامل خارج شد اما به مذاکرات سیاسی ادامه داد، این گمانه زنی قوت گرفت که اگر تیم آقای عبدالله مدعی حمایت از رای مردم است چرا از روند تفتیش خارج شد اما به مذاکرات سیاسی ادامه داد. او گفت هدف از ادامه مذاکرات سیاسی، تلاش های نهایی برای خیر و صلاح مردم افغانستان بوده نه برای منافع شخصی خود و اطرافیانش.

نامزد معترض انتخابات افغانستان افزود که دلیل اصلی شکست مذاکرات سیاسی "خواب تیم مقابل بوده است و خواسته های تیم اصلاحات و همگرایی از سوی تیم مقابل درک نشده است."

"نتیجه را نمی پذیرم"

عبدالله عبدالله بار دیگر خطاب به هوادارانش تاکید کرد، که تفتیش آرا نا کام شد و نتوانست آرای پاک و ناپاک را از هم جدا کرده و به گفته او به تقلب پایان دهد، از این رو او "نتیجه انتخابات تقلبی را نمی پذیرد." اما آقای عبدالله روشن نکرد که اقدام بعدی او چه خواهد بود و آیا او کما کان بر اعلام دولت موازی که قبلا به هوادارانش قول داده بود، پایبند است یانه؟

دعوت به آرامش

عبدالله عبدالله اما باربار تأکید کرد که خشونت را تایید نمی کند و هر نوع حرکت خشونت آمیز از سوی او مردود است. او با اشاره به نهم سپتامبر که مصادف با ساگرد احمدشاه مسعود فرمانده فقید مجاهدین است، تاکید کرد که تجلیل از مسعود را با مسایل انتخابات درهم نیامیزند. و جدا از حوادث کنونی و مسایل انتخابات از این روز تجلیل کنند.

در خواست مکرر آقای عبدالله به رعایت خونسردی هوادارانش در سالگرد مسعود، نشان می دهد که او خود نیز نگران آن است که طرفداران او که بصورت سنتی از پیروان و هواخواهان مسعود نیز هستند، در سالگرد مرگ او به خیابانها بریزند.