امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی افغانستان

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند. به اساس این موافقتنامه نامزدی که رای بیشتر به دست آورده، رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی به تیم نامزد دیگر اختصاص می یابد.

موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان امروز امضا شد.
توضیح تصویر،

موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان امروز امضا شد.

توضیح تصویر،

نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این سند را امضا کردند.

توضیح تصویر،

به اساس این موافقتنامه، نامزدی که رای بیشتر به دست آورده، رئیس جمهوری خواهد شد و پست ریاست اجرایی به تیم نامزد دیگر اختصاص می یابد.

توضیح تصویر،

تنها سخنران مراسم امروز حامد کرزی بود. او گفت خوشحال است که سرانجام بن بست انتخاباتی این کشور شکسته می شود.

توضیح تصویر،

مراسم امضای موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی با حضور مقامات عالی رتبه دولتی و شماری از رهبران جهادی برگزار شد.

توضیح تصویر،

سند موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی از سوی نماینده سازمان ملل در افغانستان و سفیر آمریکا در این کشور نیز امضا شد.