حکومت سیزده ساله کرزی

حکومت سیزده ساله کرزی

توضیح تصویر،

حامد کرزی از زمانی که سیزده سال پیش به عنوان رئیس حکومت موقت افغانستان تعیین شد تا حالا که یک دور ریاست موقت، یک دور حکومت انتقالی و دو دور حکومت انتخابی را پشت سرمانده، خیلی تغییر کرده است.

توضیح تصویر،

اجلاس بن برای افغانستان در پنجم دسامبر ۲۰۰۱ فیصله کرد که آقای کرزی حکومت را در افغانستان در دست گیرد. او در ارزگان بود که این خبر را دریافت کرد.

توضیح تصویر،

آقای کرزی در هجدهم دسامبر با محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان در روم دیدار کرد و از او نسخه‌ای از قرآن را دریافت کرد.

توضیح تصویر،

حامد کرزی در بیست و دوم دسامبر ۲۰۰۱ مراسم سوگند را در حضور چهره‌های جهادی و سیاست مداران افغان در کابل به جا آورد. برهان‌الدین ربانی رئیس جمهوری سابق که پس از طالبان قدرت را در اختیار داشت به آقای کرزی سپرد و این نخستین انتقال قدرت صلح آمیز در تاریخ افغانستان ثبت شد.

توضیح تصویر،

او یک سال بعد در لویه جرگه اضطراری که به ایجاد حکومت موقت منتج شد شرکت کرد و رای داد. در این جرگه آقای کرزی به عنوان رئیس حکومت انتقالی معرفی شد.

توضیح تصویر،

پس از یک دوره حکومت موقت و حکومت انتقالی آقای کرزی خود را برای نامزدی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در سال ۲۰۰۴ برگزار شد؛ نامزد کرد. او با هفده رقیب به میدان آمد و پیروز انتخابات شد.

توضیح تصویر،

رئیس جمهوری افغانستان در دسامبر ۲۰۰۴ رسما به عنوان رئیس جمهوری مراسم تحلیف ادا کرد. آقای کرزی با چالش‌هایی از جمله مبارزه با فساد، تشکیل دولت، تامین وحدت ملی، مبارزه و مصالحه به مخالفان مسلح دولت و تشکیل نیروی امینتی مواجه بوده است.

توضیح تصویر،

زمینه سازی برای تشکیل حکومت در افغانستان توسط جنگنده های آمریکایی صورت گرفت. افغانستان در دوران حکومت آقای کرزی روابط پر فراز و نشیبی با آمریکا داشت. این تصویر از سفر سرزده جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به کابل در سال ۲۰۰۶ است.

توضیح تصویر،

آقای کرزی در سال‌های حکومت خود نشست‌های زیادی در کاخ ریاست جمهوری با مردمان ولایت‌های افغانستان و اقشار مختلف داشته و همواره سعی کرده و همیشه متوجه تامین وحدت ملی میان افغان‌ها بوده است.

توضیح تصویر،

به ولایت‌های مختلف هم به مناسبت‌های مختلف سفر کرده است. او در سال‌های گذشته نیروهای امنیتی که تعداد شان حالا به بیش از سیصد هزار می‌رسد را "شجاع و نیرومند" توصیف کرده و هر از گاهی از عملکرد آنها ستایش کرده است

توضیح تصویر،

نشست‌هایی هم با بزرگان محلی، چهره‌های جهادی و علمای افغانستان داشت و بیشتر روابط افغانستان با آمریکا و تصامیم خود در مورد نیروهای خارجی را در چنین نشست‌هایی محک زد.

توضیح تصویر،

در پایان یک دور ریاست جمهوری انتخابی، آقای کرزی فرصت داشت که بار دیگر خود را نامزد کند. او در انتخابات سال ۲۰۰۹ کمپین وسیع کرد و پس از یک دور جنجالی شمارش آرا به عنوان رئیس جمهوری افغانستان معرفی شد.

توضیح تصویر،

آقای کرزی در سال‌های حکومت خود سفرهای زیادی کرد و با رهبران کشورهای مختلف با این تعریف که "دوستی افغانستان با یک کشور، ضرری به روابط آن به کشور سومی" ندارد، روابط برقرار کرد.

توضیح تصویر،

در نشست‌های سه گانه و دوگانه سعی کرد که روابط با همسایه‌های خود را محکم کند. با پاکستان ایران و ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی نشست‌های مشترک دو جانبه و چند جانبه برای "مبارزه با تروریسم" و "مبارزه با هراس افگنی" برگزار و یا شرکت کرد.

توضیح تصویر،

در دسامبر ۲۰۱۱ آقای کرزی در اجلاس بن دوم شرکت کرد، این اجلاس راه پیموده شده افغانستان را در ده سال گذشته اش بررسی کرد و در مورد نیازهای آن و کمک‌ها تصمیم گرفت.

توضیح تصویر،

آقای کرزی در داخل افغانستان هم هرچند سعی کرد که روابط خوبی با نهاد قضایی و تقنینی دولت برقرار کند اما روابطش با قوه قضایی خوب و با قوه مقننه پر تنش بود.

توضیح تصویر،

او پس از چهار دور حکومت (موقت، انتقالی و دو دور انتخابی)، سرانجام برای تحویل دهی قدرت به یک جانشین، در دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ رای داد.

توضیح تصویر،

اما انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جنجالی شد و هر چند که آمریکا و سازمان ملل برای حل بحران انتخابات افغانستان داخل صحنه شدند و دو نفر را به تشکیل دولت وحدت ملی متقاعد کردند، اما آقای کرزی هم در روزهای آخر با چهره‌های جهادی و سران قوه قضاییه و مقننه برای رفع اختلافات میان دو نامزد سهیم شد.

توضیح تصویر،

و زمانی که دو نامزد موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را امضا کرد، آقای کرزی این اتفاق را تبریک گفت و "به عنوان یک شهروند عادی" جهت کمک به دولت بعدی ابراز آمادگی کرد. این آخرین عکسی است که از او پس از امضای موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی گرفته شده است.