آخرین حمله لفظی رئیس جمهور کرزی به امریکا

حامدکرزی در کابل، در آخرین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری افغانستان نیز به امریکا حمله لفظی کرد. او که برای واپسین بار در قصر ریاست جمهوری سخنرانی می کرد امریکا را عامل شکست پروسه ی صلح در کشورش خواند و گفت امریکا خواهان صلح نبود و اهداف خودش را دنبال می کرد. او پاکستان را هم به شدت نکوهش کرد و گفت پاکستان در پی کنترل کردن سیاست خارجی افغانستان بوده است. او از جانشینان خود اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله خواست در معامله با واشنگتن بسیار محتاط باشند. صفی الله امین زاده گزارش می‌دهد