افزایش حملات طالبان در افغانستان

افزایش حملات طالبان در افغانستان

دولت افغانستان می گوید طالبان مصمم است شهرهای کشور را به میادین جنگ تبدیل کند. تدابیر امنیتی در پایتخت بشدت افزایش یافته و حملات انتحاری در مرکز شهرها، حدود ۷۰ درصد بیشتر شده است. آخرین مورد چهارشنبه شب بود که شبه نظامیان به اقامتگاه کارگران خارجی در کابل حمله کردند که با کشته شدن چهار مهاجم به پایان رسید.

هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد