کنفرانس لندن برای افغانستان؛ آنچه گذشت

نکات اصلی

  • کنفرانس بن اول، سال ۲۰۰۱
  • کنفرانس برلین، سال ۲۰۰۴
  • کنفرانس لندن، سال ۲۰۰۶
  • کنفرانس نقش قانون در افغانستان، رم، سال ۲۰۰۷
  • کنفرانس پاریس، سال ۲۰۰۸
  • کنفرانس مسکو، سال ۲۰۰۹
  • کنفرانس دن هاگ، سال ۲۰۰۹
  • کنفرانس لندن، سال ۲۰۱۰
  • کنفرانس بن دوم، سال ۲۰۱۱

پوشش زنده

به روز شده در 4 دسامبر 2014 - 13 آذر 1393

به روز رسانی پوشش زنده فعلا کار نمی کند.