وزارت کشور افغانستان اتهام وارد شده از سوی استونی به نامزد وزارت کشاورزی را غیرموجه خواند

وزرات داخله/کشور افغانستان می گوید که اتهام کشور استونی به محمد یعقوب حیدری نامزد وزارت زراعت/کشاورزی افغانستان غیرموجه است.

نام یعقوب حیدری، از حدود هفت سال پیش، به اتهام فرار از پرداخت مالیات در کشور استونی وارد فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل شده است.

او از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در فهرست کابینه به عنوان نامزد وزارت کشاورزی معرفی شد. اما پس از انتشار خبر تحت تعقیب بودن او، منابعی از ریاست جمهوری گفتند که او از این پست انصراف داده است.

با آنهم تاکنون هیچ کسی به جای او در پست وزارت کشاورزی معرفی نشده است.

امروز وزارت داخله افغانستان خبرنامه ای را به نشر رسانده و گفته که اداره پلیس بین الملل- اینترپل افغانستان پس از انجام بررسی های لازم، دریافته که آقای حیدری به دلایل ناموجه از سوی دولت استونی به عدم پرداخت مالیه و فرار از قانون متهم شده است.

دادگاه عالی افغانستان حکمی را صادر کرده است که بر مبنای آن دولت استونی باید ممنوع الورود بودن آقای حیدری را لغو کند.

سید افندی، رئیس دفتر انترپل افغانستان می گوید: "محمد یعقوب حیدری از استونی فرار نکرده بلکه خواستار بازگشت به آن کشور است تا دعوای حقوقی اش را حل و فصل کند."

به گفته آقای افندی، آقای حیدری میلیون ها دلار در کشور استونی سرمایه گذاری کرده و مقدار پولی که او متهم به عدم پرداخت آن شده بسیار ناچیز است. وزارت داخله می گوید که این اداره تلاش دارد تا زمینه برگشت آقای حیدری را به کشور استونی فراهم سازد.