پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از نیمی از اعضای پیشنهادی کابینه افغنستان رد صلاحیت شدند

از نوزده عضو پیشنهادی برای کابینه افغانستان تنها ۹ نفر رای اعتماد گرفتند. وزاری پیشنهادی خارجه و داخله از جمله کسانی بودند که توانستند از سد مجلس بگذرند. وزیر پیشنهادی دفاع از جمله کسانی بود که نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. مجلس هنوز باید صلاحیت هفت وزیر دیگر را بررسی کند.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.