آشوب زندانیان در شمال افغانستان آرام شد

اکرام فرجاد عضو شورای ولایتی افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که اکنون همه چیز در زندان جوزجان آرام است و وضعیت به حالت عادی اش برگشته است.

او گفت زندانیان روز گذشته در مخالفت با حکم انتقال شان به زندان پلچرخی کابل دست به شورش زده بودند.

به گفته وی، گفت‌وگو و مباحثی در مورد انتقال زندانیان سیاسی از زندان جوزجان به زندان پلچرخی کابل جریان داشته است.

آقای فرجاد می گوید که زندانیان با توجه به تبلیغات و شنیده های شان در مورد وضعیت زندان پلچرخی، مخالف انتقال شان به این زندان هستند.

روز گذشته در نتیجه درگیری خونینی که میان زندانیان و مسئولین زندان در ولایت جوزجان رخ داد، یک زندانی و دو مامور زندان کشته و ده زندانی و یک مامور زندان زخمی شدند.

زندانیان تا شام روز گذشته، اجساد مامورین زندان و مامور زخمی شده را نزد خود نگه داشته بودند.

آقای فرجاد می گوید که در نتیجه گفت‌وگوهای اعضای شورای ولایتی جوزجان با زندانیان، اجساد و افراد زخمی به مقامات تسلیم شد.

او همچنان گفت که زندانیان زخمی نیز به زندان ولایت بغلان انتقال داده شدند زیرا احتمال آشوب دوباره با برگشت آنها به زندان جوزجان وجود داشت.

آشوب در زندان جوزجان

زندانیانی که دیروز در زندان ولایت جوزجان دست به آشوب زده بودند، زندانیان ولایت سرپل بودند که در زندان ولایت جوزجان نگهداری می‌شوند.

فقیر محمد جوزجانی فرمانده پلیس جوزجان دیروز به بی‌بی‌سی گفته بود که از پایتخت به آنها دستور داده شده بود که به خاطر اطلاعاتی مبنی بر داخل شدن اجناس غیرقانونی چون چاقو به بخش زندانیان سرپل، باید زندانیان بازرسی شوند.

اما او می گوید زندانیان به گمان اینکه قرار است آنها را به زندان پلچرخی کابل انتقال بدهند، به مامورین بازرس حمله کردند.

به گفته وی، زندانیان، نخست پنج نفر از مامورین زندان را با چاقو زخمی کردند و سه نفر دیگر را اسیر گرفتند.

آقای جوزجانی گفت که زندانیان بعدا به پست امنیتی بخش شان حمله کرده و تلاش کردند سلاح مامورین را بگیرند.

فرمانده پلیس جوزجان گفت که مامورین زندان مجبور شدند برای دفاع از خودشان شلیک کنند که در نتیجه یک زندانی کشته و ده زندانی زخمی شدند.

زندانیان در پاسخ به این تلفات، دو اسیر بخش مدیریت زندان را می کشند و مامور بخش جنایی را آتش می زنند که نجات می یابد و زنده می ماند.

اکنون بیش از هفتصد زندانی به شمول زندانیان سرپل در زندان ولایت جوزجان نگهداری می‌شوند.

بیش از دوصد/دویست زندانی ولایت سرپل نزدیک به سه سال پیش زمانی به ولایت جوزجان انتقال داده شده بودند که گروه طالبان به زندان سرپل حمله کرد.

اوایل سال ۱۳۹۱، در حمله طالبان به زندان سرپل سه نفر کشته و بیش از سی نفر زخمی شدند. ۳۲ زندانی نیز در این رویداد از زندان فرار کرده بودند که شماری از آنها دوباره بازداشت شدند.

طالبان مسئولیت این حمله را در آن زمان به عهده گرفتند و ادعا کردند که ده ها تن از زندانیان شان را فراری داده اند.