پاکستان مهاجران غیرقانونی افغان را ثبت نام می‌کند

پاکستان پس از حمله به یک مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور، فشارها علیه مهاجران افغان را افزایش داده

منبع تصویر، bbc

توضیح تصویر،

پاکستان پس از حمله به یک مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور، فشارها علیه مهاجران افغان را افزایش داده

سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که به پاکستان سفر کرده، می‌گوید که این کشور توافق کرده آن عده از مهاجران افغان را که مدرک اقامت ندارند، ثبت کند.

آقای بلخی در ادامه دیدارش از پاکستان به نصیره محب گزارشگر بی‌بی‌سی در اسلام‌آباد گفت که روند ثبت نام افغان‌های فاقد مدرک در پاکستان آغاز شده است.

براساس این طرح دولت پاکستان حدود ۱.۴ میلیون مهاجر افغان را که اسناد اقامت در این کشور ندارند، ثبت نام خواهد کرد.

پاکستان پس از حمله به یک مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور، فشارها علیه مهاجران افغان را افزایش داده و از آن زمان تا کنون هزارها خانواده افغان مجبور به ترک این کشور شده اند.

آقای بلخی گفت که دولت پاکستان توافق کرده که اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند و براساس توافقنامه‌های گذشته به مهاجران اجازه عودت داوطلبانه و تدریجی داده شود.

وزیر مهاجرین افغانستان همچنین گفت مهاجرین افغانی‌که در پاکستان ثبت هستند، تا نه ماه دیگر حق اقامت قانونی در این کشور را دارند و دولت افغانستان مذاکراتش را در این زمینه با پاکستان ادامه می‌دهد.

حدود ۱.۶ میلیون مهاجر ثبت شده افغان در پاکستان زندگی می‌کنند.