پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از کابل تا کلکته؛ نمایشگاه عکسی از زندگی و فرهنگ

کابل میزبان یک نمایشگاه عکس است که به زندگی و فرهنگ افغان‌های مقیم کلکته هند پرداخته است. مهاجرانی که بیش از یک قرن است آنجا زندگی می‌کنند. بعد از کابل، این نمایشگاه در دهلی، بنگلادش و در نهایت کلکته هم به دید عمومی گذاشته خواهد شد. بهار جویا به تماشای نمایشگاه از کابل تا کلکته رفته است.