مخالفت عبدالله با رئیس انتصابی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی

اصلاحات نظامی انتخاباتی بعد از کابینه اولویت دولت وحدت ملی افغانستان بود
توضیح تصویر،

اصلاحات نظامی انتخاباتی بعد از کابینه اولویت دولت وحدت ملی افغانستان بود

ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اعلام‌ کرد که انتصاب خانم شکریه بارکزی نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان به عنوان رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی برای آنها مورد قبول نیست و باید در زمینه دوباره تجدید نظر شود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان حدود ۱۰ روز قبل برای آنچه که ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی، تقویت نظام مردمی، اعاده اعتماد مردم به نهادهای دولتی، حاکمیت قانون و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی عنوان شده بود، کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکریه بارکزی اعلام کرد.

یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل وحدت ملی در افغانستان شد، این است که نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شود. براساس این توافقنامه بعد از تاسیس حکومت وحدت ملی، رئیس جمهوری کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند، که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی بر سر اعضای آن توافق خواهند کرد.

آصف آشنا، معاون سخنگوی ریاست اجرایی به بی‌بی‌سی گفت: "درست است که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی بر سر اعضای این کمیسیون توافق کرده‌اند ولی بر سر اینکه چه کسی باید رئیس کمیسیون باشد، توافق نشده است."

او تاکید کرد که باید رئیس کمیسیون در نتیجه توافق رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مشخص شود و رویکردی توافقنامه سیاسی در آن در نظر گرفته شود.

توضیح تصویر،

دولت وحدت ملی با توافق سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله با میانجی آمریکا ایجاد شد

به قول آقای آشنا باید مکانیسم در نظر گرفته شود که با چه ساز و کاری رئیس کمیسیون مشخص شود. آیا اعضای کمیسیون خود انتخاب می‌کنند یا براساس توافق سیاسی میان دو جانب انجام شود؟ به نظر او تصمیم کنونی خلاف توافق‌نامه سیاسی است.

آقای آشنا با رد انتقاد فعالان مدنی افغانستان که گفته‌اند، در کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان نماینده‌ای ندارند، گفت که چهره‌های جامعه مدنی در نمایندگان هر دوتیم حضور دارند و حتی سازمان ملل نیز در ساختار کمیسیون نماینده دارد.

شکریه بارکزی، که از سوی رئیس جمهوری افغانستان به عنوان رئیس این کمیسیون منصوب شده نیز به بی‌بی‌سی گفت که باید روی مکانیسم‌ها بحث شود و ضرورت اصلی، ایجاد یک سیستم پایدار است.

او تاکید کرد که باید به جای اینکه به خواست‌های سلیقه‌ای پرداخته شود یا اینکه به افرادی که مطابق میل ما کار کند، اگر تعهد به اصلاحات بنیادی وجود دارد، نباید بحث روی افراد متمرکز باشد و بلکه بر روی عملکردها متمرکز شود.

نصرالله استانکزی استاد حقوق دانشگاه کابل درباره اینکه انتصاب رئیس کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی از صلاحیت چه کسی است، می‌گوید که براساس قانون افغانستان مقام اگر از رتبه دو بالاتر باشد، انتخاب آن از صلاحیت رئیس جمهوری است ولی به دلیل اینکه این پست براساس توافق سیاسی ایجاد شده است، از نظر حقوقی نمی‌توان به آن تعریف مشخص ارائه کرد و باید بر اساس توافق سیاسی باشد.

تشکیل این کمیسیون همچنین یکی از خواسته‌های اصلی متحدان بین‌المللی افغانستان بود و این کمیسیون درست یک روز پیش از سفر محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به آمریکا ایجاد شد.