افضل لودین برای وزارت دفاع افغانستان معرفی شد

ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که ژنرال افضل لودین نامزد وزارت دفاع ملی شده است.

اجمل عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفت که آقای لودین از سوی رئیس جمهور غنی به مجلس نمایندگان افغانستان معرفی شد.

آقای لودین در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در سمت های نظامی کار کرده است.

او در اواخر ریاست جمهوری نجیب‌الله رئیس جمهوری وقت افغانستان، فرمانده یکی از قول‌اردوها/لشکرهای افغانستان بوده و در ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا عملیات‌های نظامی را رهبری کرده اما در سال‌های اخیر و در جریان حکومت حامد کرزی در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان حضور چندان برجسته‌ای نداشته است.

دفتر رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید که آقای لودین از کادرهای نظامی است و سال‌های زیادی در سمت‌های مختلف وزارت دفاع ملی کار کرده و اخیرا مشاور نظامی شورای امنیت ملی افغانستان بوده است.

پست وزارت دفاع در کابینه افغانستان از سمت های کلیدی به شمار می‌آید که در ماه‌های اخیر حکومت وحدت ملی برای معرفی فردی در این سمت موفق نشده بود.

حکومت وحدت ملی فهرستی از کابینه را سه ماه پیش به مجلس معرفی کرد که تنها ۹ تن برای وزارت‌های خارجه، امور داخله، مالیه/دارایی، معادن، توسعه روستاها، صحت، مهاجرین، حج و اوقاف و رئیس عمومی امنیت ملی از سوی مجلس نمایندگان رای تایید گرفتند.

شانزده چهره دیگر هفته پیش به مجلس معرفی شد که با معرفی آقای لودین حالا سوانح هفده نامزد وزیر روی میز نمایندگان مجلس قرار دارد.

توضیح تصویر،

فهرست شانزده نفری از نامزدان هفته پیش به مجلس فرستاده شد

از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود هفت ماه می‌گذرد و هنوز بسیاری از وزارت‌خانه ها و ادارات محلی توسط سرپرست ها اداره می‌شود.

در دور اول معرفی نامزدان به مجلس، تعدادی از نامزدان پیشنهادی به دلیل داشتن شهروندی‌های دوگانه و تکمیل نبودن مدارک تحصیلی شان، از فهرست حذف شدند و برخی دیگر هم از سوی مجلس رای تائید نگرفتند.

مجلس گفته که به افراد با شهروندی دوگانه و نامزدانی که مدارک تحصیلی شان ناقص است، صندوق نمی گذارد.

حکومت انتظار دارد با تکمیل کایبنه افغانستان با "مشکلات و دشواری‌های امنیتی و اقتصادی" خود تا حدی کنار بیاید.